Integrált Településfejlesztési Stratégia

Tisztelt Ibrányi Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Ibrány Város Önkormányzata megkezdi a település középtávon elérendő fejlesztési céljait, az elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit kijelölő Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) elkészítését.

Amennyiben városunk fejlesztésével kapcsolatban javaslatai, észrevételei vannak, e-mailben jelezheti a következő címen: hivatal@ibrany.hu

ITS elkészítését követően, a dokumentum honlapunkra történő feltöltésével még az elfogadás előtt lehetőséget biztosítunk annak véleményezésére.

Trencsényi Imre
polgármester


 

Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálat

Ibrány Integrált Településfejlesztési Stratégiája. 2015 augusztusában készült el és került jóváhagyásra. Az ITS tervezése kapcsán, hogy a tervezett beavatkozások ne csupán a város önkormányzatának fejlesztési elképzeléseit foglalják keretbe, hanem a városban 2014-2020 között, más szereplők által megvalósítani tervezett, valamennyi fontosabb, jelenleg ismert fejlesztést felöleli és rendszerezi.

A lap alján elérhető és letölthető Ibrány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata.

 


 

MEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI KÖZMEGHALLGATÁSRA

 

Ibrány Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város lakosságát a 2015. június 3-án 17 órakor kezdődő közmeghallgatásra.

 

Tervezett napirendi pontok:

- Tájékoztató a Belügyminisztérium által koordinált ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Észak-Alföldi Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” projekt keretében készülő Ibrány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) kidolgozottságáról

- Lakossági vélemények, javaslatok kérése

Helyszín: Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár II. emeleti rendezvényterme

Minden érdeklődőt várunk!

Berencsi Béla

polgármester

 

 

 

 

 

 

 


Partnerségi egyeztető fórum

2015. május 13-án Ibrány Város Önkormányzata ismét partnerségi egyeztetést tartott a helyi vállalkozások, intézmények, civil szervezetek képviselőinek. Az egyeztetés fő témái voltak: a helyzetelemzés főbb megállapításainak egyeztetése, SWOT elemzés véglegesítése, a településfejlesztés fő irányainak kijelölése. A regionális koordinátor ismertette a város fejlesztési elképzeléseit is.


Partnerségi egyeztető fórum

2015. április 9-én Ibrány Város Önkormányzata partnerségi egyeztetést tartott a helyi vállalkozások, intézmények, civil szervezetek képviselőinek. A megbeszélés témája Ibrány integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata alapján kidolgozott SWOT elemzés ismertetése, a település fő céljainak a bemutatása, a célok elérését szolgáló projektek megvitatása.

Az Ibrány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját készítő képviselője megnyitójában regionális koordinátor ismertette a projekt fő kereteit, bemutatta a konzorcium képviselőit. Ezt követően prezentációban mutatta be az ITS kidolgozásának kereteit, jelenlegi állását. A résztvevők megfogalmazták kérdéseiket, észrevételeiket, amelyekre Róka László reagált.


Ibrány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a fenntartható városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált stratégiákat kell támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák kezelését.

Ezzel összhangban a járásközpont városoknak Magyarországon integrált településfejlesztési stratégiát (ITS) kell készíteniük, amelyben megfogalmazzák a városfejlesztési elképzeléseiket, s amely az egyik alapdokumentuma lesz a 2014-2020 közötti tervezési időszakban a településfejlesztésre fordítandó Európai Uniós források felhasználhatóságának is.

Az ITS egy középtávú, a területi alapú és szemléletű tervezést figyelembe véve készülő hét évre szóló dokumentum, amelynek legfontosabb célja, hogy megalapozott stratégiai alátámasztást nyújtson Ibrány 2014-2020 között tervezett fejlesztési elképzelései számára. Az integrált településfejlesztési stratégiában – a 2007-2013-as időszakra készült integrált városfejlesztési stratégiától eltérően – nemcsak az önkormányzati, hanem a településen más szereplők által megvalósítani tervezett fontosabb fejlesztési elképzeléseket foglalja keretbe, amely biztosítása érdekében széleskörű projektgyűjtésre és partnerségre támaszkodik.

A tervezés kereteit alapvetően a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabja meg, amely rendelet szabályozza az ITS-en túl a településfejlesztési koncepciók készítésének főbb szempontjait is. A tervezési folyamat európai uniós támogatással, az ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító jelű pályázat keretében valósul meg. A hivatkozott kormányrendelet mellett ennek megfelelően a tervezés során ezért figyelembe vételre kerültek a pályázati felhívásban, a felhíváshoz mellékelt tervezési segédletben, a Városfejlesztési Kézikönyvben és azok mellékleteiben foglaltak is. Emellett természetesen figyelembe vételre kerültek az EU-s és a hazai szakpolitikák, tervezési keretek és dokumentumok, illetve a releváns ibrányi stratégiák, koncepciók és tervek is. A tervezés során az alábbi két részdokumentum készül el:

- Megalapozó Vizsgálat

- Integrált Településfejlesztési Stratégia

Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka, a stratégia akkor tekinthető eredményesnek, ha hozzájárul ahhoz, hogy

- a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a 2014-2020 közötti időszakban;

- olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják támogatni az EU Strukturális és Beruházási alapjainak forrásai, így a város optimálisan képes kihasználni az EU2014–20 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit;

- a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2014. évet követő időszakban;

- az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik,  s  így  céljai  és  projektjei  széles  körű  támogatást  élveznek  a  város  társadalmi  és  gazdasági szereplőinek körében,

- hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek - függetlenül  azok  finanszírozóitól  illetve  tulajdonosaitól - egymással  térben  és  időben  összehangoltan  valósuljanak  meg,  erősítve  ezzel  az  egyes  fejlesztési  célú  beavatkozások hatását;

- a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.

Várjuk a lakosság építő jellegű észrevételeit az ITS.ibranyvaros@gmail.com e-mail címre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letölthető anyagok: 

CsatolmányMéret
PDF icon ITS_Ibrany_honlapra.pdf1.05 MB
PDF icon its_felulvizsgalat.pdf895.07 KB
 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.