Ibrány Város és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat

 
„E földi vándorúton ama bizonyos hamuba sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek, aki nélküle indul nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor ép a legutolsó menedék. A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata”.
Sütő András

Cím: 4484 Ibrány, Szabolcs út 50.

Intézményvezető: Tábori Ilona

Telefon: 06 42/200-381

E-mail: csskibrany@gmail.com

Tisztelt látogatók! Intézményünk adatvédelmi tájékoztatóját megtekintheti, illetve letöltheti a mellékletek közül!


 

Pályázat!

 

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti és Családsegítő Központ esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges  A gyermekek védelme érdekében a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek ellátása. Prevenciós feladatokban való részvétel. A Család- és Gyermekjóléti Központ jogszabályok által
meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, általános szociális munkás, szociálpedagógus,
• Gyermekvédelemben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Speciális erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikáció, empátiás készség, tolerancia, problémamegoldó
képesség,,
• önálló munkavégzés,
• terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. Három hónapnál nem régebbi speciális erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az 1997. évi XXXI. tv. 15. § (8).bek. meghatározott okok nem állnak fenn. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. január 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tábori Ilona nyújt, a 06-42/200-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat címére történő megküldésével (4484 Ibrány, Szabolcs utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban  azonosító számot: 252-3/2021 , valamint a munkakör megnevezését:
esetmenedzser.

• Elektronikus úton Tábori Ilona részére a csskibrany@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot az intézményvezető bírálja el, ezt követően írásban kerülnek kiértesítésre a pályázók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Ibrány Város Honlapja - 2021. december 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás kezdetén 3 hónapos próbaidő kitöltésére kerül sor. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, az emailban küldött jelentkezésnél a tárgy megnevezése: 252-3/2021, valamint a munkakör megnevezését: "esetmenedzser".

 

 


 

A családsegítő szolgálat által végzett feladatok igénybe vehető ingyenes szolgáltatások:

 • Családgondozást végez.
 • Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét a felmerülő problémák megoldásában segítséget nyújt.
 • Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet.
 • Információnyújtás.
 • Tájékoztatást nyújt a szociális családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről.
 • Tanácsadást szervez:(pszichológiai, jogi, mentálhigiénés, pedagógiai).
 • Ügyintézési nehézségek esetén segítség nyújtás.
 • Dologi javak gyűjtése, továbbadása (pl: használt ruha, cipő, könyvek, játékok, bútorok, műszaki cikkek stb.)
 • Aktív korú, rendszeres szociális segélyben részesülőkkel együttműködés.
 • Drogprevenciós foglalkozások szervezése általános iskolában, gimnáziumban.
 • Nyári táborok szervezése.
 • Önszerveződő gyermekcsoportok programjainak támogatása.
 • Hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyának szervezése.
 • Fórumok szervezése.
Egyéb feladatok:
 • Pályázatok figyelemmel kísérése, ill. írása.
 • Kapcsolattartás civil szervezetekkel.
 • Tereptanári feladatok ellátása.
 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.