Varázssziget Gyerekház

Cím: 4484 Ibrány, Bessenyei út 16.

e-mail: varazssziget.gyerekhaz@ent.hu

Telefon: 30/ 288 01 55

 

Megnyílt a Varázssziget Gyerekház

Mint arról már előzetesen az Ibrányi Hírlap olvasói a szeptemberi számban megjelent meghívóból értesülhettek, 2009 október 5-én ünnepélyes keretek között átadásra került a Bessenyei út 16.sz. alatt a Varázssziget Gyerekház. Az ünnepséget Berencsi Béla  Polgármester Úr nyitotta meg, ezután Vass László nagytiszteletű úr köszöntője következett, majd Varga János plébános házszentelése. A  megjelent vendégek megtekintették a gyerekház helyiségeit, és a gyerekek rögtön birtokba vehették a játszószobát. Ezúton is köszönetet mondunk a kedves résztvevőknek, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

Nagy érdeklődés övezte a gyerekház első napjait. Az első hónap a közös ismerkedés jegyében zajlik. Az eddigi nyitva tartásunk (szerda, csütörtök, péntek 8-12-ig) során a gyerekek és szüleik változatos tevékenységeknek lehettek résztvevői. A szülőkkel közösen otthonossá varázsoljuk a gyerekház helyiségeit. Igyekszünk a gyermekekkel és szülőkkel a helyi intézményeket megismertetni, ennek keretében meglátogattuk a 2-es óvoda Mihály-napi vásárát, amit a gyerekek és szüleik nagyon élvezték.

Köszönetet mondunk az óvoda dolgozóinak a meghívásért, a szülők bepillantást nyerhettek abba az óvodába ahová majd a gyerekeik a jelenlegi óvodai körzethatár meghatározás alapján járni fognak. A szülők érdeklődési körét figyelembe véve előadást szerveztünk:  első előadóink Szoboszlai Ildikó és Szász Gáborné, a Családsegítő Szolgálat vezetője és családgondozója voltak. Téma: az óvodáztatási támogatás és a családsegítő szolgálat támogatásai.

A védőnők Tóthné Asztalos Mónika és Peimliné Keller Erzsébet is látogatást tettek nálunk, ennek során egyénileg elkészítették a gyerekek státuszvizsgálatát.

További előadások szervezését tervezzük a szülők igényeinek, érdeklődésüknek figyelembe vételével (gyermekorvos, gyógypedagógus, pszichológus stb.) Örülünk, hogy sok szülő belátja a gyerekház működésének előnyeit, ezt bizonyítja, hogy hét nap alatt 32 gyerek fordult meg szüleivel a gyerekházban.

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne bepillantást nyerni napjainkba.

Ezúton szeretnénk  megköszönni Márton Ferencné Ilike óvó néninek, Szoboszlai Ildikónak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének, Tóthné Asztalos Mónika, Peimliné Keller Erzsébet, Tóth Ibolya védőnőknek, Balogh Jánosnak a CKÖ elnökének az intenzív közreműködésüket; és persze mindazoknak is köszönetet mondunk, akik eddig segítették és segíteni fogják a jövőbeni munkánkat. Megköszönjük Jakabné  Bölömi Editnek is a felajánlását a gyerekház számára.

 


 

A napokban új intézmény nyitja meg kapuit városunkban. A Biztos Kezdet Gyerekház a hátrányos helyzetű családoknak, azok kisgyermekeinek nyújt segítséget. A segítségnyújtáson túl, lehetőséget kínál arra, hogy „lakói” olyan szolgáltatásokhoz jussanak, mely révén egyenlő eséllyel indulhatnak majd az iskolában és az életben egyaránt. Egy teljesen új kezdeményezésről van szó, melyről Korsoveczki Györgyné szakmai vezetőt, óvodapedagógust és Márkus Ágnest, a Gyerekház vezetőjét kérdeztem.

-Hogyan valósulhat meg városunkban a Biztos Kezdet Gyerekház?

A lehetőséget egy európai uniós pályázat adta, melyet tavasszal nyújtottunk be, és a nyár folyamán kaptuk meg az értesítést a kedvező elbírálásáról. Országosan harminchét, megyénkben tizenkét ház indul. Valójában ez egy nagy lehetőség a roma származású gyerekeknek, ám a program nem kifejezetten roma program. Részt vehetnek benne azok a magyar gyerekek is, akiknek szülei szeretnék, ha gyermekük részesülne felzárkóztatásban.
A program egy team munka eredménye, melyben nagyon sokan vettek és vesznek részt.

-Milyen célokkal indul az intézmény?

A hátrányos helyzetű 0-és 5 év közötti gyerekeknek és szüleiknek kívánunk segítséget nyújtani. Hátrányos helyzetűnek azok az emberek, családok számítanak, akik hátrányos helyzetű településeken, településrészeken élnek, és korlátozottan vagy egyáltalán nem férnek hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz. Hátrányos helyzetűnek tekintendők azok a családok is, amelyekben a szülőknek nincs más végzettsége az általános iskolai tanulmányaikon kívül, valamint munkanélküliek. Megpróbáljuk megadni az esélyt arra, hogy a legnagyobb szegénységben élő gyermekek a lehető legkorábbi időpontban megkapják azt a támogatást, ami segíti képességeik kibontakozását, segíti a sikeres iskolakezdést és haladást.

-Kik segítik majd a felzárkózást?

Egy komplex csapat, mely óvónőkből, szakmai vezetőkből, logopédusból, fejlesztő pedagógusból áll. Részt vesznek a munkában a családsegítő szolgálat munkatársai, az ibrányi védőnők és gyermekorvosok. A foglalkozásokat két óvodapedagógus fogja iránytani Süliné Kaló Mária és Korsoveczki Györgyné. A fejlesztő pedagógus Márkus Ágnes lesz, a szociálpedagógus Kató Lajosné. Segítő munkatársként Tóthné Tóth Anita kapcsolódik majd be munkába. Szükség szerint bevonunk be pszichológust, gyógypedagógust, logopédust, időnként nőgyógyászt is.

-Mely családok vehetik majd igénybe a szolgáltatásokat?

A toborzás a védőnők, a családsegítő szolgálat munkatársai és a kisebbségi önkormányzat vezetőinek bevonásával történt. Az említett dolgozók meglátogatták a hátrányos helyzetűnek vélt családokat, és tájékoztatták őket a lehetőségről. A felkeresettek közül nem mindenki fogadta szívesen a kezdeményezést, de voltak szerencsére olyanok is, akik örültek neki. Egy szülői értekezlet keretében a jegyzőnő ismertette a programot, mit fog nyújtani a ház a gyerekeknek és a szülőknek. Akik idegenkednek a programtól, azoknak azt tanácsolta, menjenek majd el, nézzenek szét, és akkor hozzák meg a döntést.

-Mit nyújt a Gyerekház?

Az intézmény hasonlít az óvodákhoz, de a napirend lazább lesz. A szülőkkel és a gyerekekkel reggel nyolctól délig dolgoznánk együtt. A gyereken keresztül próbáljuk majd formálni a szülőket is, próbálunk mindkettőjük számára rendszeres programokat, segítséget nyújtani. A gyermekek fejlesztése és támogatása mellett kiemelten figyelünk a szülők támogatására és segítésére a gyermeknevelés és a munkavállalás terén. A Gyerekházban dolgozó szakemberek folyamatosan nyomon tudják majd követni a gyermekek fejlődését. Az intézmény mindenki számára nyitott, szolgáltatásai ingyenesek. Az első hónapban még felmérnénk az igényeket, beszélgetnénk, ismerkednénk. Minden hátrányos helyzetű családnak vagy egyedülálló szülőnek szakemberek bevonásával kívánunk segítséget nyújtani. Igény szerint szervezünk majd előadásokat is.

-Miért fontos, hogy a gyermek a szülővel, az édesanyával együtt vegyen részt a foglalkozásokon?

Minden gyermek utánzás révén tanul, vagyis amit a szüleitől otthon lát, azt fogja követni, ő is ugyanúgy fog viselkedni, cselekedni, reagálni bizonyos helyzetekben. A házban megpróbálunk olyan szülői mintát kialakítani, amely a gyermek számára is megfelelő, követhető.

Köszönöm a tájékoztatást! Nagyon sok sikert és eredményes munkát kívánok!

Vágóné Lippai Marianna

 


 

Két éves a Biztos Kezdet Varázssziget Gyerekház!

2009. október 6-án nyílt meg Ibrányban a Varázssziget Gyerekház kapuja. Ez idő alatt 110 gyerek és családja fordult meg a Varázssziget Gyerekházban. Egyre népszerűbbek lettünk, a családok most már egymásnak mondják milyen programok, lehetőségek vannak itt.

Nyitásunk óta sok eredményt értünk el, amelyek között vannak picik, de számunkra annál fontosabbak, és vannak látványos eredmények is:

-sok gyerek nálunk tanult meg beszélni, mondókázni
-a visszahúzódóbb gyerekek is bátrabbak lettek
-ismerik és használják a higiénés szokásokat
-érkezéskor köszönnek a felnőtteknek és gyerekeknek
-sokkal önállóbbak lettek a gyerekek
- a szülőkön is észre lehet venni a változásokat a gyereknevelésben, a gyerekekkel való kommunikáció pozitív irányú változásában
- az anyukák is sokkal segítőkészebbek lettek, segítenek a tízórai elkészítésében, játékok elpakolásánal, a mindennapi takarítási folyamatban
- legfontosabb eredményünk az anya-gyerek kapcsolat megerősödése, az anya és gyermek egymásra találása különböző tevékenységekben,programokban
-a legértékesebb eredményünk a bizalom kiépítése;a szülők őszintén megnyílnak, bátran kérdeznek és kérnek tanácsot a dolgozóktól
-volt olyan pici babánk, akinek fejlődésbeli elmaradását szűrtük ki, és a szülő nem vette észre
Szakorvoshoz juttattuk, ezáltal visszafordítható volt az állapota
-volt olyan anyukánk, aki a gyerekkel való problémáját a gyerekorvosnak szégyellte elmondani, de az itteni dolgókkal megosztotta, így sikerült a kisgyerek problémáját szakember bevonásával orvosolni

Rendszeresen járó gyerekek és anyukák kis közösséggé kovácsolódtak. Nagy eredménynek tartjuk azt is, hogy nagyon jó a kapcsolatunk minden szakemberrel, ezáltal ki tudunk szűrni olyan problémákat is, amit a szülők nem érzékelnek.

Ezért is tartjuk fontosnak a Gyerekházat a településen, településrészen;hiszen a gyerekek fejlődésének elősegítésében óriási szerepet játszik. A dolgozók sem egy szakterületet képviselnek, ezáltal komplex munkát tudunk végezni a Gyerekházban. A családok is olyan ingyenes szolgáltatásokhoz, információkhoz juthatnak, amelyhez különben nem juthatnának hozzá.

A hátrányos helyzetű gyerekek létszáma igen magas, a napi egyszeri étkezés is nagy segítséget jelent a családoknak. 2010 és 2011 szeptemberében mentek óvodába Gyerekházba járó gyerekek, akikről az óvónőktől pozitív visszajelzést kaptunk: könnyebben bekapcsolódtak a közösségbe, jobban alkalmazkodtak, az alapvető higiéniai és étkezési szokások betartásával már nem volt nehézségük.

A szülők hozzáállása is változott az óvónők szerint, sokkal segítőkészebbek voltak pl. A Mihály napi vásáron bekapcsolódtak az árusításba, sütésbe. Az alapanyagok biztosításával is segítették a Mihály napi vásár sikerességét.
A szülőértekezleteken is aktívabban vesznek részt.

A Gyerekházba járó gyerekek életkori megoszlása sokat változott a nyitásunk óta. Kezdetben főleg 3, 3 és fél éves gyerekek jártak hozzánk, aztán ez az életkor egyre jobban lecsökkent. Legfiatalabb babánk egy hónapos volt, mikor elkezdett járni, a legidősebb gyerekünk 4és fél éves. Ezen szakaszon belül szinte minden életkorú gyerek megtalálható a Gyerekházban.

A gyerekek optimális fejlődéséhez a szakmai és tárgyi környezet biztosított. A heti programok összeállításánál törekszünk arra, hogy a gyerek és a szülő együtt tevékenykedjen. Nagyon fontos a dalok, mesék, mondókák gazdag eszköztára. Minél kisebb a gyermek, annál több eszközt használunk: saját készítésű bábok(szülőkkel-gyerekekkel együtt), álarcok, fejdíszek, mondókás dobókockák. Elősegítik a kreativitásukat, a játék szervezését. A tevékenységek tovább fejlesztésére eszköztár bővítésére ötletbörze szülőkkel együtt. A gyerekekkel egyénileg és csoportosan is foglalkozunk, egyéni fejlesztésben is részesítjük őket a foglalkozási és a fejlesztési terv szerint. Lehetővé tesszük, hogy a gyerekek biztonságosan fel tudják fedezni környezetüket.  A picik számára a játszószobában egy elkülönített rész található, így biztonságban lehetnek a nagyobbaktól külön.

A nagyobbak minden nap kötöttebb foglalkozásokon vehetnek részt. Hétfőnként verses-dalos délelőttöt tartunk, ahol évszaknak megfelelően ismerkedhetnek versekkel, dalokkal. Megtapasztalhatják a hangszereket, melyik milyen hangot ad ki. Anyukák hazavihetik a dalok, versek szövegeit.
Kedden fejlesztő tornát tartunk, alapozó mozgásterápiás elemekkel. Lehetőség van a gyerekek mozgásfejlesztésére, ami magába foglalja  a nagymozgásokat és  a finommozgásokat is.

Szerdán barkácsolunk a gyerekek által is könnyen elkészíthető dolgokat,amelyek során megismerkedhetnek az ollóval, ragasztóval, ecsettel, festékkel,stb. A tevékenységek során fejlődik a finommotorikájuk, ügyesedik a kezük, és az alkotás örömét is átélhetik szüleik segítségével.

Csütörtökön mondóka-klubunk van, ahol a gyerekek és anyukák megismerkedhetnek egyszerű, könnyen tanulható, főleg mozgással kísért mondókákkal. (Gyerekház-vezető és egyik munkatárs 2011. márciusban elvégezte a Kerekítő - ölbeli játékok és mondókák tanfolyamot Budapesten, ezzel is bővült a Gyerekház ötlettára.).

Pénteken mesés-bábos délelőttöt tartunk, ami által fejlődik a gyerekek szókincse, bátorsága, önállósága. A szülők mesét olvasnak a gyerekeiknek.
Jó idő esetén sokat tartózkodunk kint a szabadban. Itt is van lehetőségünk a kicsikkel külön foglalkozni, mert van egy nagy teraszunk, itt külön lehetnek. Nyáron a szabad levegőn való foglalkozások során nagy hangsúlyt fektetünk a nagyobb gyerekeknél a mozgásfejlődésre: testtudat kialakítására, testérzékelésre, tapintásra, egyensúly fejlesztésére, alapmozgások fejlesztésére, téri tájékozódás. Ezekhez különféle ügyességi játékokat találunk ki.

A gyerekház munkatársai és a szülők, anyukák, apukák, nagyszülők együtt játszanak a gyerekekkel, ezáltal átélik a szülők és a gyerekek is az együttjátszás örömét, egymás megismerését. A munkatársak spontán kezdeményeznek a szülőkkel különböző beszélgetéseket a gyerekekkel kapcsolatba, a fejlődésével, vagy a mindennapi problémákkal kapcsolatban.

Minden nap közös étkezésen vesznek részt a szülők, gyerekekkel együtt. Ez jó lehetőséget ad a közösség erősítésére, a kommunikációs képességek fejlődésére, mind a gyerekeknél, mind az anyukáknál. Sok új ételt megismerhetnek ezáltal, új ízekkel találkozhatnak, és a főzőcske napunk alkalmával az elkészítés folyamatában is részt vehetnek. Az étkezések, főzések alkalmával lehetőség nyílik az egészséges táplálkozás ösztönzésére is: megismerkedhetnek különféle zöldségekkel, gyümölcsökkel. Szülőket, gyerekeket bevonjuk a tízórai elkészítésébe. Próbálunk olyan ételeket megismertetni, melyek egészségesek, táplálóak, olcsók.

A gyerekek fejlődését a dokumentációs rendszer segítségével tudjuk nyomon követni. A megfigyelő lapok kitöltése félévente kerül sor. Hetente rendszeres team megbeszéléseket tartunk, ahol értékeljük, mit tudtunk megvalósítani adott héten, és mi az, amiben tovább kell lépnünk. Havonta egyszer kibővített team megbeszéléseket tartunk, amin részt vesznek a gyh. Vezető,  Munkatársak, koordinátor, mentor, és a partnerek.

A programok, szolgáltatások és a szolgáltatást nyújtó személyek elérhetősége kifüggesztésre került a házban, ezáltal mindenki számára elérhető.

A Gyerekház rendszeresen együtt működik a családokkal foglalkozó szakemberekkel: védőnőkkel, CSSk-val, gyógypedagógussal, pszichológussal, mentálhigiéniás szakemberrel, CKÖ tagjaival, óvónőkkel, ILMK dolgozóival. Szakemberek, partnerek ellátogatnak  Gyerekházba, ahol kötetlen szülői fórumokat tartanak, egyéni beszélgetéseket, tanácsadásokat szerveznek.

A szülők mindig tájékozódhatnak az adott héten lévő programokról, hirdetőtáblánkon kirakjuk ezeket. Tízórairól is előre tájékozódhatnak, illetve a szerdai főzőcske napokról, miket fogunk az adott hónapban készíteni. Ehhez a szülők javaslatait, kívánságait is figyelembe vesszük.

A nagyobb szabású programjainkról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot szórólapokkal, plakátokkal, valamint az Ibrányi Hírlapban többször megjelenő cikkekkel.

 


 

Farsangi programok a Varázssziget Gyerekházban

2012. február 22-én és 23-án, két napos farsangi mulatságot szerveztünk a Gyerekházunkban. A farsangot megelőző két hétben a gyerekekkel, szülőkkel közösen tervezgettünk, munkálkodtunk. Dekorációt készítettünk, hajtogattunk, festettünk, különböző papírokat és eszközöket használva. Farsangi hangulatba varázsoltuk a Varázssziget Gyerekházat, színes lampionokkal, álarcokkal, bohócokkal díszítettük fel a helységeket. Kézműves foglalkozásaink alkalmával farsangi álarcokat, jelmezeket, készítettünk különböző technikákkal. Sok farsangi dalt és verset tanultunk, amiket el is mutogattunk! A szülőkkel beszélgettünk, ki minek szeretné beöltöztetni gyermekét, és ezt hogy lehet saját kezűleg kivitelezni. Elérkezett a várva várt két nap.

Szerdán (február 22-én) farsangi fánkot sütöttünk, közösen a szülőkkel, gyerekekkel. Az anyukák reggel bedagasztották a tésztát. Míg megkelt, énekeltünk, verseltünk, táncoltunk. Ezután a szülők és gyerekek kinyújtották, a kicsik pedig szívesen szaggatták a finom fánknak valót. Alig vártuk, hogy kisüljön, és végre egy nagyot haraphassunk a pufi fánkocskákba. Nagyon finom lett!

Csütörtökön (február 23-án) farsangi táncmulatságot tartottunk. Apukák zenéltek, énekeltek, ezáltal megalapozták a hangulatot. A hozzánk járó gyerekek nagyobb testvérei pedig igazi táncos lányokká változtak, és járták a táncot. Közben a gyerekeink beöltöztek különféle jelmezekbe. Volt köztük katicabogár, tündér, cigánylány, pillangó, tigris, Zorro. Nagyon kreatívak voltak az anyukák a jelmezek kitalálása és kivitelezése terén.

Különböző versenyeket is szerveztünk a gyerekeknek és a felnőtteknek is: lufi fújó verseny, pufi evő verseny, fánkevő verseny, lekvárnyaló verseny, szörpivó verseny. Nagyon jó móka volt, és sokat nevettünk. Az anyukák külön kérésére székfoglaló versenyt tartottunk. Ebből is egy fergeteges hangulatú játék kerekedett.

Ezek után kezdődhetett az igazi tánc és zene! Az apukák húzták a talpalávalót, mindenki táncra perdült, kicsi és nagy egyaránt. Sőt, még a nagymamák és a nagypapák is ropták a táncot! A napot tombolával zártuk. Mindenki húzhatott egy zsákbamacskát. Így telt nálunk a farsang, a hangulatról a képek önmagukért beszélnek! A telet elűztük, ezután már a tavaszra hangolódunk. Készülünk a húsvétra, úgy, mint tavaly, kétnapos játszóházat szervezünk. Addig is sok-sok programmal várunk minden 0-5 éves korú gyereket és szüleiket.

 


Háztartásvezetési tanfolyam

Háztartásvezetési tanfolyam indult 2012. február 20-án az ibrányi Varázssziget Gyerekházban. Minden hétfőn késő délelőtt elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek a jelenlévő anyukák 10 héten keresztül.

A témák érintik az egészséges életmódot, könnyen gyorsan elkészíthető ételek készítését, háztartási feladatok megtervezését, szervezését, tartósítási eljárásokat. Sok ötletet, praktikát láthatnak, és ezeket alkalmazhatják otthon a háztartásban.

Hagyományos és különleges ételeket is készítettünk, minden főzési folyamatot kipróbálhattak az anyukák, amit esetleg még nem csináltak, vagy nem mertek hozzáfogni. (gondolok itt pl. a rántás elkészítésére, vagy a dagasztásra)
Olyan sütiket is igyekszünk készíteni, és megismertetni, ami egyszerű, sütés nélkül is könnyen kivitelezhető, otthon, akár a kisgyerekkel együtt.

Tanfolyamunk április 23-ig tart. A rendszeres résztvevők oklevelet kapnak a végén. Nagyon jó hangulatban zajlanak ezek a beszélgetések, és reméljük ez a végéig így is marad!

 


 

Tapasztalataink a Gyerekházról:

A szülők sajátjuknak tekintik a Gyerekházat. Örülünk, hogy szívesen fogadták a Gyerekházban dolgozók segítségét, fenntartás nélkül fordultak hozzánk a problémáikkal, kialakítva ezzel egy bizalmas kapcsolatot. A szülők szívesen játszanak a gyerekeikkel, annak ellenére, hogy milyen nehéz volt megértetni velük, milyen fontos a szoros anya-gyerek kapcsolat és a játék sokoldalú hatása a gyerekek személyiségének fejlődésére. A Gyerekház egy kis közösség, amelyben sokat fejlődött a szülő - szülő és szülő - gyerek közötti társas kapcsolat. Sok a környező településekről ideköltözött szülő, és így mire a gyerekek óvodába kerülnek, az anyukák megismerkednek egymással, elfogadják egymást, egymás problémáiról beszélgetnek, segítenek megoldást találni, ötleteket adni.

A sok közös éneklés, verselés, színezés, tornázás egymáshoz közel viszi őket, hogy újra átéljék a gyerekkorukat, vagy pótolják ami kimaradt a gyerekkori élményeik közül.

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.