Ibrány és térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat

 
„E földi vándorúton ama bizonyos hamuba sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek, aki nélküle indul nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor ép a legutolsó menedék. A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata”.
Sütő András

Cím: 4484 Ibrány, Szabolcs út 50.

Intézményvezető: Szoboszlai Ildikó

Telefon: 06 42/200-381

E-mail: csskibrany@freemail.hu
 

 


Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Család -és Gyermekjóléti Központ Szociális diagnózist felvevő esetmenedzser munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv., a Gyvt. a 15/ 1998.(IV.30.)NM.rendelet vonatkozó részei illetve a szakmai protokoll és módszertani útmutató alapján szociális diagnózis felvétele az Ibrányi Járásban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Általános szociális munkás, szociálpedagógus, ,

• gyermekjóléti és szociális területen végzett munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• helyismeret, pályázatírásban jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű terhelhetőség , empátiás készség,tolerancia, problémamegoldó képesség, jó kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét. Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az 1997. évi XXXI tv. 15.§ (8) bek. meghatározott okok nem állnak fenn. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szoboszlai Ildikó nyújt, a 06-42/200-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat címére történő megküldésével (4484 Ibrány, Szabolcs utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális diagnózist felvevő esetmenedzser.

• Személyesen: Szoboszlai Ildikó, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs utca 50. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot egy 3 tagú bizottság bírálja el. A pályázati eredményről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Ibrány Város Honlapja, Ibrányi Járás településeinek honlapjai - 2019. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Próbaidő 3 hónap. Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2019. valamint a munkakör megnevezését:"Szociális diagnózist felvevő esetmenedzser"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 

A családsegítő szolgálat által végzett feladatok igénybe vehető ingyenes szolgáltatások:

 • Családgondozást végez.
 • Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét a felmerülő problémák megoldásában segítséget nyújt.
 • Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet.
 • Információnyújtás.
 • Tájékoztatást nyújt a szociális családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről.
 • Tanácsadást szervez:(pszichológiai, jogi, mentálhigiénés, pedagógiai).
 • Ügyintézési nehézségek esetén segítség nyújtás.
 • Dologi javak gyűjtése, továbbadása (pl: használt ruha, cipő, könyvek, játékok, bútorok, műszaki cikkek stb.)
 • Aktív korú, rendszeres szociális segélyben részesülőkkel együttműködés.
 • Drogprevenciós foglalkozások szervezése általános iskolában, gimnáziumban.
 • Nyári táborok szervezése.
 • Önszerveződő gyermekcsoportok programjainak támogatása.
 • Hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyának szervezése.
 • Fórumok szervezése.
Egyéb feladatok:
 • Pályázatok figyelemmel kísérése, ill. írása.
 • Kapcsolattartás civil szervezetekkel.
 • Tereptanári feladatok ellátása.
 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.