Adatkezelési szabályzat

Ibrány Város Önkormányzata és az Ibrányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) elhivatottak abban, hogy a személyes adatok kezelése során a legnagyobb körültekintéssel járjanak el. Ennek megfelelően az Adatkezelő az általa végzett tevékenységek, a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségek és az ügyfeleivel, partnereivel fennálló jogviszonyok természetének figyelembe vételével alakították ki a jogszabályi előírások szerinti személyes adatok védelmét célzó adatkezelési szabályozásukat.

Az alábbi tájékoztató részletes leírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő hogyan és milyen célból kezeli az Ön (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait és arra, hogy milyen jogok illetik meg Önt az Adatkezelő által kezelt adatai vonatkozásában.

Ibrány Város Önkormányzata és intézményei adatvédelmi tisztviselője

Sarkadi Ügyvédi Iroda

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. fsz. 1.

Telefonszám: 0620/ 965 25 30.

e-mail cím: drsarkaditibor@drsarkadiiroda.com