Pályázat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
IBRÁNYI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
esetmenedzser munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az 1997. évi XXXI. tv., 1993. évi III. tv., 1/2000. SzCsM. rendelet, a 15/1998. NM rendelet illetve a gyermekek védelme érdekében alkotott jogszabályok alkalmazásával, a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek, valamint a gyermekjóléti központ esetmenedzseri munkakörében meghatározott feladatok szakszerű ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Ibrány

Álláshirdető szervezet bemutatása: Intézményünk család- és gyermekjóléti központként funkcionál Ibrány Járás területén. Illetékesség tekintetében 8 településen látunk el szakmai feladatokat, két szakmai egység (család-és gyermekjóléti szolgáltat illetve család-és gyermekjóléti központ) keretén belül biztosítjuk a gyermekjóléti szolgáltatást. Az intézmény tevékenységéről bővebb információ Ibrány város honlapján, az ibrany.hu/szociális intézmények menüben található.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázattal kapcsolatosan további információt munkaidőben Tábori Ilona ad a +36/30/255-15-99 telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: levélben. Cím: Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ (Tábori Ilona intézményvezető) 4484 Ibrány, Szabolcs u. 50. sz. (mely egyben a munkavégzés helyének címe) és emailban:csskibrany@gmail.com címen.

Próbaidő 3 hónap, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, m.n.s., A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet 2. részében előírt végzettség.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (speciális: Gyvt. 10/A.§(1) bekezdés), igénylésről szóló igazolás
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- Speciális erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, a Gyvt 10/A §(1) a-c)
pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt nem áll).
- Egészségügyi alkalmasság

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

- Szociális munka és tanácsadás, Általános szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

- Helyismeret

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
- Szövegszerkesztő (pl. Word) - Haladó szint
- Táblázatkezelő (pl. Excel) - Haladó szint
- Levelező (pl. Outlook) - Haladó szint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Pszichés terhelhetőség (alap)
- Kommunikációs készség (alap)
- Konfliktus-kezelés (alap)
- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
- Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- Nyilatkozat büntetlen előéletről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.19. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot az intézményvezető bírálja el, ezt követően írásban kerülnek kiértesítésre a pályázók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Ibrány Város Honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.07.03.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.08.

Letölthető anyagok: 

CsatolmányMéret
PDF icon AllasHirdetes_esetmenedzser.pdf110.72 KB
 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.