TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00008 „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével”

Ibrány Város Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatallal a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be, mely pozitív elbírálásban részesült.

A Foglalkoztatási Paktum egy Európai Uniós „jó gyakorlat”, amelynek keretében a munkaadók, önkormányzatok, képzőintézmények, szociális intézmények, civil szervezetek, valamint a munkaügyi központ közös stratégiát dolgoznak ki, és hangolják össze tevékenységeiket az adott térség foglalkoztatási és gazdasági helyzetének fejlesztése céljából.

A foglalkozási paktumok célja, hogy a térségben működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósuljanak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez. A helyi szereplők között ösztönözze az információáramlást és véleménycserét.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyar Állam támogatásával valósul meg. Az Európai Uniós támogatás összege 240 millió Ft.

 

 

 

 

 

 

 


2017. május
 
Ibrány Város Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal a vállalkozások igényeire fókuszálva helyi szintű gazdaság- és foglalkozásfejlesztési együttműködés keretében szakmai műhelyfoglalkozást, pályázati információs napot tartott 2017. május 30-án.


 
A rendezvényen a helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum céljának a bemutatására, a paktumiroda feladatainak bemutatására, valamint képzések és támogatási lehetőségekről szóló tájékoztató hangzott el.

 

 

 

 

 

 

 

 


2018. március

A TOP-5.1.2-15SB1-2016-00008 „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével” című projekt Irányító Csoportja 2018. márciusában tartott ülésén a támogatáshoz kapcsolódó munkaerő, valamint képzési igények megtárgyalására került sor.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner közreműködésével a projekt keretén belül 2018.03.26. 09 dátummal 1 fő burkoló képzés vette kezdetét. A 2018. október 12-ig tartó tanfolyamon részt vevő képzési és vizsgadíja 100 %-os mértékű támogatásában, keresetpótló juttatás 100 %-os támogatásában, illetve helyközi utazási költség támogatásában részesül.

 

 

 

 

 

 

 

 


2018. április

A TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00008 „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével” című projekt Irányító Csoportja 2018. áprilisában ülést tartott, melyen a foglalkoztatási igények megtárgyalására került sor.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner közreműködésével a projekt keretében 1 fő foglalkoztatása vette kezdetét. Munkavállalói jogviszonya 8 hónapos bérköltségtámogatással, gépkezelő munkakörben kezdődött meg.

 

 

 

 

 

 

 


 

2018 november

Tájékoztató a TOP-5.1.2.-15-SB1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében igénybe vehető támogatásokról

Megvalósítási szakaszba lépett a TOP-5.1.2.-15-SB1-2016-00008 azonosító számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével” című projekt.

A projekt célja a munkáltatói igényeken alapuló képzések megvalósítása, valamint a célcsoportba tartozó személyek támogatott foglalkoztatása.

A projekt célcsoportjába az inaktívak, a közfoglalkoztatottak, illetve a hátrányos helyzetű álláskereső személyek tartoznak. A projekt szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek az:

- alacsony iskolai végzettségűek,
- 25 év alatti fiatalok, vagy a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
- 50 év felettiek,
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
- megváltozott munkaképességű személyek,
- roma nemzetiséghez tartozó személyek.

A projekt keretén belül az alábbi tevékenységek támogathatók:

a, foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:

1) képzési költség támogatása;
2) a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása;
3) a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása;
4) képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése
5) a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása

b, elhelyezkedést segítő támogatások:

A projekt keretében a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan az alábbi támogatások igénybevételére nyílik lehetőség:

1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás: legfeljebb 8 hónapra legfeljebb 70% - a támogatott időszak felével megegyező tovább foglalkoztatási kötelezettség mellett vehető igénybe.
2. Munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség támogatás: legfeljebb 90 napra legfeljebb 100%.
3. Bérköltség támogatás: legfeljebb 8 hónapra legfeljebb 100% - a támogatott időszak felével megegyező tovább foglalkoztatási kötelezettség mellett vehető igénybe.
4. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek támogatása.
5. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó lakhatási támogatás.

c, munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások:

A célcsoporthoz tartozó, projektben résztvevő ügyfél számára különböző munkaerő-piaci szolgáltatások elérhetőségére nyílik lehetőség. (munka-, pálya-, álláskeresési tanácsadások).
 
A munkaerőigények bejelentésére adott munkaerőigény bejelentő lap (szándéknyilatkozat) kitöltését követően a  helyi Paktumirodában (4484 Ibrány, Árpád u. 5-7.), illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatalának Munkaerőpiaci és Pénzügyi Osztályán (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) nyílik lehetőség.
Bővebb információ a helyi Paktumirodában (4484 Ibrány, Árpád u. 5-7.) kérhető. A programmal kapcsolatos tájékoztató a www.ibrany.hu oldalról tölthető le.

 

 

 

 

 

 

 


Meghívó vállalkozói fórumra

Tisztelt Vállalkozó! A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Ibrány Város Önkormányzata, mint konzorciumi partnerek nevében tisztelettel meghívom Önt a „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével” című pályázat keretében megrendezésre kerülő Vállalkozói Fórumra. A rendezvény helyszíne: Ibrányi László Művelődési Központ Földszinti tárgyalóterme. Időpontja: 2019. december 9. (hétfő) 9:30.

Program:

09:30 Megnyitó – Trencsényi Imre, Ibrány Város Polgármestere

09:35 Tájékoztató támogatott foglalkoztatási és képzési lehetőségekről – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Trencsényi Imre
polgármester

 

 

 

 

 

 

 


 

Fórum és projektzáró rendezvény

A TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00008 azonosító számú, a „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével” című projekt keretein belül Vállalkozói Fórum és projektzáró rendezvény valósult meg 2021. június 22.-én.

A rendezvényt Trencsényi Imre polgármester nyitotta meg, köszöntőt mondott Szűcs Sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Ibrányi Járási Hivatalának vezetője, majd Dr. Nagy Ervin Miklós a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezetője tartott tájékoztatót.

 

 

 

 


 

Sajtóközlemény

Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével

PROJEKTZÁRÁS

Európai uniós projekt keretében valósult meg a „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével” című, TOP-5.1.2-15- SB1-2016-00008 azonosítószámú projekt Ibrányban.

A pályázatot Ibrány Város Önkormányzata a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal közösen, konzorciumban valósította meg.

A Foglalkoztatási Paktum egy Európai Uniós „jó gyakorlat”, melynek keretében az adott térség foglalkoztatási és gazdasági helyzetének fejlesztése céljából a munkaadók, önkormányzatok, képzőintézmények, szociális intézmények, civil szervezetek, valamint a munkaügyi központ közös stratégiát dolgoznak ki, összehangolják tevékenységeiket.

A foglalkozási paktumok célja, hogy képzési és foglalkoztatási programok valósuljanak meg a térségben működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, melyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.

A projekt keretében megvalósult foglalkoztatási paktumok elősegítették a helyi szereplők között az információáramlást és véleménycserét.
A projekt célcsoportjába az inaktívak, a közfoglalkoztatottak, illetve a hátrányos helyzetű álláskereső személyek tartoztak.

A projekt költsége: 240.000.000 Ft.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.
Hiba | Ibrány város honlapja