TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0308 „Ibrányi László Művelődési Központ szerepének erősítése a tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységben”

Pályáztunk-nyertünk

Örömmel értesítjük a település lakosságát, hogy az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár sikeresen pályázott a TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú, „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázati felhívásra

Az „Ibrányi László Művelődési Központ szerepének erősítése a tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységben” című TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0308 azonosítószámú projekt keretein belül az Ibrányi László Művelődési Központ tárgyi és humán infrastruktúrájának igénybevételével a kulturális intézmény és a nevelési-oktatási intézmények közötti tanórán kívüli feladatok irányuló együttműködés kialakítása fog megvalósulni. A projekt 3 település (Ibrány, Paszab, Tiszabercel) általános iskoláinak (3 db), illetve óvodáinak (3 db) bevonásával havi és heti szakköröket, vetélkedőket, témanapokat és témaheteket, valamint tehetséggondozó programot tartalmaz.
 
A gyermekek az alábbi programokon vehetnek részt:

- olvasóklub,
- filmklub, 
- angol nyelven folyó rendhagyó könyvtári órák, 
- táncpedagógiai projekt,
- rendhagyó történelemóra, 
- kézműves klub, 
- könyvtárhasználói képzés, 
- kézimunka szakkör,
- hang-adó szakkör, 
- Kazinczy tehetséggondozó program, 
- szavalóverseny, 
- meseíróverseny, 
- helytörténeti ismeretek,
- Rétköz történetének, helyi természeti kincseinek, természetrajzának, természeti viszonyainak ismertetése,
- a múlt emlékei Ibrányban, 
- várostörténeti vetélkedő, 
- rendhagyó történelem szakkör, 
- rendhagyó múzeumi órák, 
- író-olvasó találkozó, 
- akikre büszkék vagyunk, 
- színjátszó szakkör, 
- várostörténeti krónikások, 
- mesefoglalkozás óvodásoknak, 
- színházi előadások, 
- kultúrtábor, 
- kultúrtúra.

A programokon belül, a gyermekek neves művészekkel, közéleti személyiségekkel is találkozhatnak, megismerkedhetnek településünk és környékének történelmi, természeti, kulturális értékeivel, lehetőség nyílhat az elődök és a múlt történéseinek megismerésére, a manuális képességeik fejlesztésére, az esztétikai érzékük csiszolására, az önkifejező képességük javítására, fejlődhet memóriájuk, ritmusérzékük, önkifejező képességük és magabiztosságuk, valamint szemléletmódjuk, erkölcsi megítélésük, kifejezőképességük.

A projekt kiemelt célja, hogy a pályázattal érintett nevelési-oktatási intézményekbe járó gyermekek, diákok közül minél nagyobb arányban vegyenek részt a tanórán kívüli kulturális, művészeti tevékenységekben. A tevékenységek járuljanak hozzá a gyermekek önbizalmának növeléséhez, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességeiknek kialakításához, illetve javításához. Minél több ismeretre, tapasztalatra, gyakorlatra tegyenek szert, amelyet a későbbi tanulmányaik során, illetve a valós életben is használni tudnak.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

A népmese napja

A népmesék számos tanulsággal, bölcsességgel szolgáltak és szolgálnak napjainkban is. A Magyar Olvasástársaság 2005-ben szorgalmazta, hogy a nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapja legyen a népmese napja.

Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtárban évek óta szívügyünknek tekintjük, hogy csatlakoztunk a kezdeményezéshez, egy-egy program keretében megemlékezzünk a népmesékről.

Idén a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0308 „Ibrányi László Művelődési Központ szerepének erősítése a tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységekben” című program keretében meseíró csapatversenyt hirdettünk 2.3.4.5. osztályos diákok számára. A négyfős csapatoknak tíz megadott szó alapján egy kerek történet alkotása volt a feladat. A tíz csoport tíz teljesen különböző mesét alkotott, melyet a háromfős zsűri külön-külön értékelt. A pontszámok összesítése után megszületett a végeredmény, melyet a Hang-adó első magazinműsorában hirdettünk ki az általános iskolában. Íme a győztes alkotások:

 

A bátor vitéz

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy vitéz. Azt gondolta, elmegy az erdőbe fát vágni. Útközben találkozott egy manóval.
-Állj meg, te vitéz! Üzletet ajánlok neked. Az erdő kellős közepén találd meg a legöregebb fát, és faragj nekem belőle egy görbe botot!
A vitéz elindult, és kis idő múlva, meg is találta a legöregebb fát. Hazament, elővette a bicskáját, és kifaragta a görbe botot. Munkája végeztével azt mondja magának: lefekszem egy kicsit, úgy elfáradtam a faragásban. Alighogy elaludt, máris kopogtatott a manó.
-Kész van az a bizonyos görbe bot, amit kértem tőled?
-Természetesen készen van. –mondja a vitéz.
-Rendben, kiálltad az első próbát. Most szerezd meg az ezüst köpönyeget a mágustól, a barlangját a tónál találod.
Elindult a vitéz a tóhoz. A mágus bosszúsan fogadta.
-Csak akkor juthatsz be a barlangomba, ha megküzdesz velem. De vigyázz, mert bármivé át tudok változni. 
A mágus egy 1001 méteres óriássá változott. A vitéz legyőzte az óriást. A barlangban vérszívó denevérek és óriási pókok fogadták. Amilyen bátor volt ez a vitéz, mindet legyőzte, és megszerezte az ezüst köpönyeget.
-Derék fiú vagy! -mondta neki a manó.
-Jöhet a végső megpróbáltatás?
-Hogyne jöhetne?
-Menekítsd ki a toronyból a világ legszebb leányát.
A vitéz elindult, de a manó nem szólt neki, hogy a tornyot egy hatalmas tűzokádó sárkány védi. A vitéz nem ijedt meg a sárkánytól, könnyen legyőzte. Levágta a fejét, így övé lett az éneklő, gyönyörű leány.
Boldogan éltek, míg meg nem haltak.

(Kormány Zsuzsanna, Puskás-Ördög Gábor, Vágó Szintia, Árokszállási Dóra alkotása)

A lány, az öregember és a vitéz

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, az Üveghegyen élt egy leány.
Ez a leány nagyon szeretett énekelni. Egy nap lement a tóra, s látott egy fellángoló tüzet, amit száz ezüst manó állt körbe.
-Hű, ez aztán csodálatos! - szólt a leány.
A manók elindultak felé, hogy elkapják, de ekkor a szürke füstből egy fehér paripán ülő köpönyeges vitéz ugrott elő. Másnap hajnalban újra lement a tóhoz, és meg akarta keresni a vitézt, de helyette egy görbe botos öregembert látott. Odament hozzá, leült mellé. Az odvas fa tövében az öreg éppen halászott.
-Hű, de éhes vagyok! – mondja az öregember.
A lány adott neki egy sült halat.
-A jó Isten áldjon meg gyermekem! Hálából adok neked egy galambtollat, ha bármi baj van, csak dobd fel, és a segítség úton van. 
Másnap elindult megkeresni a vitézt. Félúton eltévedt, eszébe jutott az öregember, s feldobta a tollat. Az öregember máris ott termett egy térképpel a kezében.
-Ez vezet el a kastélyhoz, ahol a vitéz szolgál. 
És már el is tűnt. A lány ment, mendegélt, egyszer csak eljutott a palotához, és találkozott élete megmentőjével, a vitézzel.
Két hónap múlva a király egy életre szóló lakodalmat csapott nekik. Boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ha nem hiszitek, járjatok utána!

(Oláh Kamilla, Csurka Lilla, Gaál Nikoletta, Oláh Patrik alkotása)

 

További eredmények:

II. helyezett csapat tagjai:
Baraksó Gyula 2. o, Király Leila 4. o, Gégény Eszter 5. o,

III. helyezett csapat tagjai:
Elek Zoltán 2. o, Bodogán Blanka 3. o, Hermann Csenge 4. o, Berencsi Fruzsina 5. o

A versenyen részt vevő valamennyi gyerek egy-egy tollat és radírt kapott ajándékba, a képzeletbeli dobogó helyezettjei értékes könyvjutalmakat vehettek át Nyilas Józsefné intézményvezetőtől. Mindenkinek köszönjük a részvételt, az iskolavezetésnek és a pedagógusoknak az együttműködést.

 

 

 

 

 

 


 

Programkavalkád az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtárban

A TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0308 azonosítószámú, az „Ibrányi László Művelődési Központ szerepének erősítése a tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységekben” című pályázatunk keretében a 2013-14-es tanév I. félévében is színes programokkal vártuk és még jelenleg is várjuk az ibrányi gyermekeket.

Az „Akikre büszkék vagyunk” című programsorozat keretében Sáfár Anikót, dr. Berecz Jánost, valamint Feke Pált a gyermekek nagy lelkesedéssel fogadták és remekül érezték magukat a vendégek által megtartott interaktív foglalkozásokon. Vendégünk lesz még Gerák Andrea és Hegedűs D. Géza is, akiknek neve garancia arra, hogy a közreműködésükkel megtartott témanapok remek hangulatban teljenek majd . A „Hang-adó” szakkör a rádiózás rejtelmeibe kalauzolja el a gyerekeket. Ebben a félévben is zajlanak az „Angol nyelven folyó rendhagyó könyvtári órák”. A „Rendhagyó múzeumi órák” keretében egy komplett kiállítás összeállításán fáradoztak a gyerekek. A Népmese napja alkalmából, „meseíró versenyt”, Ibrány várossá válásának 20. évfordulója kapcsán pedig „várostörténeti vetélkedőt” rendeztünk. A megmérettetések 1-3. helyezettjei értékes könyvjutalomban részesültek. A jelenleg is zajló „Kézimunka szakkörön” és a „Kézműves klub” foglalkozásain a szövés-fonás, fafaragás, kötés, keresztszemes hímzés csínját-bínját sajátíthatják el a diákok. „Rendhagyó történelem” címmel jelenleg is folyó foglalkozáson az Ibrányi család története, közéleti szerepe a téma. A „Rétköz történetének, helyi természeti kincseinek, természetrajzának, természeti viszonyainak ismertetése” témanap keretében dr. Kormány Gyula fog tartani interaktív foglalkozást. A „Színjátszó szakkör” résztvevői egy kedves kis karácsonyi darabbal fognak kedveskedni az óvodások számára. A „Táncpedagógiai projekt” táncosai szintén karácsonyi műsor összeállításán dolgoznak szorgalmasan. A Várostörténeti krónikások közreműködésével összeállított Álomból valóság című kiadvány elkészült, azt a Könyvtár ingyenesen biztosítja a gyermekek részére. A „könyvtárhasználói képzés” a könyvtárban történő eligazodást segíti, a foglalkozás során a kölcsönzésről, az olvasótermi viselkedésről tudhatnak meg többet a résztvevők. Tiszabercelen „kézimunka szakkör”, Paszabon „Kazinczy tehetséggondozó program” zajlik ebben a félévben.

Ebben a félévben is meglátogattuk az óvodásokat, nemcsak Ibrányban, hanem Paszabon és Tiszabercelen is, számukra mesefoglalkozásokat tartottunk a RIKE és az Ibrányért Amatőr Színtársulat közreműködésével. A gyermekek bábokat készíthettek, illetve mesejáték szereplőivé válhattak.

       
A 2013-2014. tanév II. féléve is tartogat színes programokat a gyermekek számára. A színjátszó szakkör, a táncpedagógiai projekt, az angol nyelven folyó rendhagyó könyvtári órák, valamint a mesefoglalkozások óvodásoknak a következő félévben is folytatódik. Történelmi témájú programokkal is készülünk. „Helytörténeti ismeretek” című témanap célja a helyi muzeális értékek feltérképezése, megismertetése, a település múltjának felelevenítése. „Rendhagyó történelemóra” témája a múlt hagyományainak, eszközeinek feltérképezése, továbbvitele a jelen és a jövő generáció számára, az elődök és a múlt történéseinek megismerése. „A múlt emlékei Ibrányban” című témahét keretein belül a résztvevők megismerkedhetnek a városunk és környező települések történelmi értékeivel, illetve az egyes nevezetességek történelmével.

„Szavalóverseny” megrendezésére is sor kerül a költészet napja alkalmából. Rendkívüli „író-olvasó találkozót” kívánunk szervezni a novemberben elhunyt, a Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egykori tanára, Pro Urbe emlékéremmel kitüntetett Szabó Lajos emlékére. A foglalkozáson a gyerekek a költő és pedagógus életével, verseivel ismerkedhetnek meg. A „Kazinczy tehetséggondozó program” Tiszabercelen és Ibrányban is megvalósul. „Színházi előadások” címmel, az Ibrányért Amatőr Színtársulat közreműködésével interaktív gyermekdarab bemutatására kerül sor. A „Kultúrtúra” során fővárosunk kulturális és muzeális értékeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek.

A programokon való részvételre történő jelentkezésre továbbra is van mód, az Ibrányi László Művelődési Központban. Az érdeklődőket szeretettel várjuk!

 

 

 

 

 


 

Várostörténeti vetélkedő

1993. november 1. igazán fontos és jelentős nap volt településünk életében, hiszen nagyközségből immár város lett Ibrány. Közhelyesen szólva az évek jönnek, mennek, így az idén már 20 éves szülinapot ünnepelhetünk. Az alkalmi rendezvénysorozat egyik állomásaként az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár várostörténeti vetélkedőt szervezett.

A vetélkedőt, mely a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0308 „Ibrányi László Művelődési Központ szerepének erősítése a tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységekben” című program keretében valósult meg, az általános iskola felső tagozatos diákjai részére hirdettük meg. Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik osztályosokból álló csapatok házi feladatként egy power point anyagot készítettek Ibrányról. Ennek a feladatnak a bemutatása jelentette a vetélkedő első fordulóját, melyet október 21-én, délután három órától rendeztünk. A nem könnyű feladattal minden csapat megbirkózott, születtek igen kimagasló alkotások is.

A várostörténeti vetélkedő második fordulójára október 24-én, két órától került sor az ILMK 2. emeleti rendezvénytermében. A csapatok köszöntése után, a zsűri elnöke, Dr. Nagy Ferenc tanár úr az első forduló feladatának értékelésével, és néhány téves információ helyreigazításával nyitotta az eseményt. Ezen a délutánon hét feladat megoldása várt a csapatokra, melyben a kezdeti történelmünkön kívül, az elmúlt húsz év eseményei kerültek előtérbe. A változatos szóbeli és írásbeli kérdésekben szerepeltek városunk híres szülöttei, egykor és ma is tevékeny, nagyot alkotó személyiségei. Ibrány köztéri alkotásai, épületei, parkjai csak részletekben tűntek fel a versenyzők előtt, de így is sikerült felismerniük azokat. Zárásként egy képzeletbeli riport elkészítése és előadása volt a feladat, melynek alanyaként Berencsi Béla polgármester úr szerepelt.

A zsűri által a legjobbnak ítélt alkotások a következők:

-Tisztelt Polgármester úr! Ibrány ebben az évben ünnepli 20. születésnapját. Ha nem veszi tolakodásnak, kérdéseket tennék fel önnek.
-Örömmel válaszolok.
-Mikor lett Ibrány polgármestere?
-1975-től töltöm be ezt a díszes pozíciót.
-Milyen intézkedéseket hajtott végre az évek alatt?
-Pályázatokat nyújtottunk be, melyek nagy részét meg is nyertük. Elkezdtük építeni, felújítani a tűzoltóságot, a vasútállomást, az orvosi rendelőt.
-Mi a véleménye Ibrány jelenlegi helyzetéről?
-A sok-sok év alatt Ibrány rengeteget fejlődött, és hiszem, hogy fejlődni is fog, hiszen kiváló emberek élnek településünkön.
-Köszönöm a válaszokat. Jó egészséget kívánok!

(Orosz Szabina, Hajós Csaba, Fekete Patrik, Kató Dávid)

-Polgármester úr! Milyen egy ennyire fejlődő város vezetőjének lenni?
-Sok a felelősség. Nagy megpróbáltatások történtek az elmúlt 38 évben. Rengeteg emberrel ismerkedtem meg a munkám során. Ibrány rengeteget fejlődött az elmúlt 20 év során gazdasági és társadalmi szempontból is.
-Milyen volt átvenni a város kulcsát?
-Felemelő érzés volt, hiszen tudom, hogy az ibrányiakra mindig számíthatok.
-Milyen érzés volt, amikor megválasztották polgármesternek?
-Nem számítottam erre a kitüntető rangra, de nagy boldogsággal töltött el.
-Hogyan viszonyulnak egymáshoz a munkatársaival?
-Szinte mindenben egyetértünk, de akadnak nézeteltérések.
-Kérem, mondjon néhány szót a családjáról!
-Öt gyönyörű unokám van, akik elfogadják, hogy a papának sok dolga van, és mindig szeretettel várnak haza.

(Tótszegi Roxána, Sánta Emese, Bíró Ágota, Popovics Dóra)

-Milyen érzés 38 éve Ibrány polgármesterének lenni?
-Nagy megtiszteltetés, hogy a város lakosai 38 éve engem választanak. Még nagyobb megtiszteltetés volt, hogy 20 éve városi címet kaptunk.
-Mit gondol, mennyit fejlődött azóta Ibrány?
-Természetesen rengeteget. Többek között átadtuk a Béres József Egészségügyi Centrumot, felújítottuk az általános iskolát, átadtuk a Tanuszodát..
-Mit jelent önnek a városi cím?
-Mint mondtam, megtiszteltetés számomra és a város lakosai számára is. Ezen felül jelzés, hogy jó úton haladunk a fejlődésben.
-Sok intézmény fejlődését szemlélhettük az évek során. Milyen fejlesztéseket terveznek a közeljövőben?
-Többet is. Például a Móricz Zsigmond Gimnázium több milliós összeget nyert pályázat útján, amiből kémia-fizika labort építünk ki, mely országos színvonalú. Ezzel egy időben elindul a gimnázium természettudományos szaka is.

(Imre Regina, Oláh Annamária, Dajka Sára, Tar Szabolcs)

A riportok elhangzása után, a zsűri visszavonult, hogy összeszámolja az egyes csapatok pontszámait, majd következett az eredményhirdetés. A vetélkedőn részt vevő valamennyi diák, egy noteszt kapott ajándékba, míg a helyezettek ismeretterjesztő, főként történelmi tárgyú könyvjutalmakat vehettek át Dr. Nagy Ferenc tanár úrtól, Nyilas Józsefné intézményvezetőtől, Trencsényi Imre alpolgármester úrtól.

A verseny végeredménye a következő:

I. helyezett csapat:
Tótszegi Roxána, Sánta Emese, Bíró Ágota, Popovics Dóra

II. helyezett: /holtversenyben/
Imre Regina, Oláh Annamária, Dajka Sára, Tar Szabolcs

Orosz Szabina, Hajós Csaba, Fekete Patrik, Kató Dávid

III. helyezett:
Árokszállási Dóra, Bacskai Martina, Kormány Ágota, Szanyi Délia

Gratulálok valamennyi versenyzőnek a tisztes helytállásért, elismerés a győzteseknek. Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói ezúton is köszönetüket fejezik ki az iskolavezetésnek és a felkészítő tanároknak a sikeres együttműködésért.

 

 

 

 

 

 


Életképek az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtárban zajló programokról

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0308 azonosítószámú, az „Ibrányi László Művelődési Központ szerepének erősítése a tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységekben” című projekt keretében színes programokat szerveztünk és továbbra is szervezünk városunk apraja számára. A képek egy kis ízelítőt adnak abból, hogy milyen változatos és egyben hasznos foglalkozásokon vehettek és vehetnek részt a gyerekek.

 

 

 

 

 


 

Kultúrtúrák

Az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár dolgozói a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0308 számú az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár szerepének erősítése a tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységekben című pályázat keretében Kultúrtúrákat szerveztek az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola 4-8 osztályos tanulói számára. A kirándulások célja, hazánk egyes tájainak, városainak, nevezetességeinek megismerése, felfedezése, bebarangolása. A hat részből álló Kultúrtúrák a következő állomásokból épültek fel:

-2014. április 4. Északi várak útján, melynek keretei között az 5 évfolyam tanulói tárlatvezetéssel megnézhették Sárospatakon a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában a Vörös tornyot, majd a Rákócziak dicső kora című kiállítást már tárlatvezetés nélkül Az úti csomag által biztosított ebédet a gyerekek a 7 hektáros Iskolakertben fogyasztották el, majd szemügyre vették a kert szobrait. Sárospatak után, előbb Boldogkő várát, majd a regéci várat is meglátogatták a túrázók.

Berencsi Fruzsina: Számomra élménydús napot jelentett a kirándulás. Sárospatakon igazán érdekes volt az interaktív tárlatvezetés. Nagyon tetszett a Vörös toronyból a kilátás Boldogkőváralján a makett kiállítás segítségével elénk tárult az egész magyar történelem.

Hetei Pál: Sárospatakon nagy élmény volt látni a korabeli harci eszközöket, páncélzatot, régi érmeket, berendezési tárgyakat. Boldogkőváralján osztálytársaim segítségével beindítottunk egy malmot. Élmény volt kipróbálni a várbörtönben lévő kínzó eszközöket. Sajnos a regéci várat csak kívülről láthattuk.

Kató Enikő: A zempléni kirándulás érdekes és emlékezetes volt. Sárospatakon élmény volt közösen énekelni a királyi teremben. Az idegenvezető különleges feladatok segítségével mutatta be a várat. Nagyon részletes tárlatvezetést kaptunk Boldogkőváralján is. A várfalon, a magasban gyönyörködhettünk a körülöttünk lévő tájban.

-2014. április 15. Budapest: Látogatás a művészkirályok palotájában. A 4 évfolyam tanulói a fővárosban tölthettek el egy napot. A sok-sok nevezetesség közül először a Művészetek Palotájában szemlélődhettek, majd a Nemzeti Színházat és az előtte lévő parkot csodálhatták meg. A Citadelláról gyönyörű volt a rálátás a városra. A Budai várat siklóval közelítették meg. A Mátyás templomban hasznos ismereteket hallhattak az idegenvezetőtől. A Sándor Palota előtt tanúi lehettek az aktuális őrségváltásnak, majd a Lánchíd, az Andrássy út, a Hősök tere és a Városliget megtekintése szerepelt a programok között.

Seres Renáta: A Művészetek Palotájában lenyűgöző volt a látvány. A Mátyás templom is nagyon tanulságos volt, főleg, amit a néni mesélt a régi időkről. Valójában minden érdekes volt, az őrségváltás a szobrok is.

Vágó Szintia: Nekem legjobban a Citadella tetszett, mert egész Budapestet látni lehetett. Az őrségváltás is izgalmas volt, habár robotként mozogtak. Sok mindent láttunk, minden érdekes és felejthetetlen volt. Köszönöm ezt a kirándulást!

Csurka Lilla: A Budavári sikló tetszett a legjobban, mert olyanon én még soha életemben nem ültem. Az egész nap nagy élmény volt, örülök, hogy részt vehettem.

Kató László: A Mátyás templom, a sikló és a Hősök tere tetszett a legjobban. Ez volt az én legjobb kirándulásom. Köszönöm, hogy itt lehettem.

-2014. április 25. Szatmári hírességek nyomában. A 8. osztályosok első úti célja Tarpán az Esze Tamás park volt, ahol a névadó szobra mellett megnézhették II. Rákóczi Ferenc lovas szobrát is. Majd ellátogattak a Tájházba és a műemlék szárazmalomhoz is. A túra Szatmárcsekén folytatódott. Előbb a helyi művelődési házban megtekintették Kölcsey Ferenc emlékszobrát, majd a temetőben síremlékét és a jellegzetes csónakos fejfákat. A csapat Túristvándiba, Móricz Zsigmond gyermekkorának színhelyére barangolt tovább, és szemügyre vették a világhírű vízimalmot is. A nap vége felé még ellátogattak Tiszacsécsére, Móricz Zsigmond szülőfalujába, ahol láthatták a Móricz-emlékházat és a református fa harangtornyot is.

Fekete Klára: A mai Kultúrtúra nagyon emlékezetes marad számomra. A szatmárcsekei temetőben Kölcsey sírját találtam a legérdekesebbnek.

Kormány István: Nagyon jól éreztem magam. Nekem a Móricz-ház tetszett a legjobban.

-2014. április 30. Hatvan hektár történelem. Távoli tájakra utazott a 7. évfolyam, akik egészen Szentendréig meg sem álltak. A skanzen épületeinek, építményeinek megtekintése és az ebéd elfogyasztása után, rövid sétát tettek a Duna-parton és a város hangulatos kis utcáin. A kirándulás Visegrádon folytatódott, ahol a Fellegvár és a benne lévő Panoptikum megtekintése volt a cél.

Kozma Loretta: Szentendre nagyon szép volt. A Hősök tere is. Tetszettek a hidak is.

Benke Kitti: Nekem nagyon tetszett a visegrádi fellegvár. Szép volt a kilátás, főleg a Duna volt a legszebb.

Szopkó Levente: Számomra a visegrádi vár volt a legjobb, mert tetszettek a magas falak, a szép kilátás és a panoptikumban az élethű bábok és a fegyverkiállítás.

Feffer Regina: Nekem minden tetszett, de főleg a Fellegvár, a skanzen, a régi tárgyak, és persze a kisvonat is.

Bíró Ágota: Sok szépet láttunk, érdekes dolgokat, mindent nagyon élveztem, talán a visegrádi Fellegvár volt a kedvencem.

-2014. május 9. Egy csepp világörökség. A 6. évfolyam északi tájakon barangolt. A látnivalók sorát Lillafüreden kezdték, ahol a Hámori-tónál és a felújított Függőkertben sétáltak. Itt felszálltak az erdei kisvasútra és Garadnáig utaztak vele. A következő célállomás Aggtelek volt. A Baradla-barlangban a 2.3 km. hosszú, kb. 100 perces Vörös-tói túrán vettek részt, mely a Styx-patak medre mentén halad, érinti Magyarország legmagasabb állócseppkövét, a 19 méter magas Csillagvizsgálót, a Sárkányfejet, valamint a barlang legnagyobb termét, az Óriások termét.

6. a osztály: Az egész kirándulás nagyon érdekes volt, különösen a Cseppkőbarlang. Tetszett a cseppkövek alakja, főként a sárkányé. Nagyon fárasztó túrán vettünk részt, de jó volt a hangulat. A vonatozás izgalmas volt, szép volt a táj, a Függőkert gyönyörű. Szívesen megismételnénk a kirándulást.

6. b osztály: Nagyon jól éreztük magunkat. A legjobban a vonatozás és a barlang tetszett. Jó volt az idő, szép volt a vízesés. Friss levegőn sétálhattunk Lillafüreden. A barlangban sok érdekes információt hallottunk. Nagyon hamar eltelt a nap, szívesen maradtunk volna még.

6. c osztály: A vonatozásban sok jó élmény volt, a barlangban sok szép cseppkő. Nagyon jó volt a kirándulás, rengeteg érdekességet láttunk.

6. d osztály: Nagyon tetszett a vízesés, a séta a parkban, a vonatozás, a cseppkőbarlang. Sokat kellett gyalogolni, de a látvány szép volt. Jól éreztük magunkat.

-2014. május 16. Vannak még csodák. A hatodik, egyben ez alkalommal az utolsó Kultúrtúra résztvevői a Hang-adó, vagyis az iskolarádió stábja és a diákönkormányzat tagjai. Helyszíne Budapest, ahol először a Csodák Palotájában tettek roppant érdekes és izgalmas „felfedezéseket”. A Budai várat ők is siklóval „vették be”, majd az Országházban megnézhették a közelmúltban visszavásárolt Seuso-kincseket. A Hősök terén már eső fogadta a túrázókat.

Orosz Emese: Nekem minden nagyon tetszett, egy percig sem unatkoztam, de talán a „legviccesebb”a Hősök tere látogatása volt szakadó esőben.

Kormány Ágota: Nagyon jól éreztem magam, a programok is nagyon tetszettek. A Csodák Palotája volt a legérdekesebb, mert sok játékot kipróbálhattam. A társaság is remek volt.

Popovics Dóra: A rossz időjárás ellenére nagyon tetszett a kirándulás. Csodálatos Budapest és a Hősök tere. Remek volt ez a nap, nagyon jól éreztem magam.

Összesen 240 gyereket tudtunk megajándékozni a kirándulások lehetőségével és élményeivel, az egész napra készített úti csomaggal. A beszámolókból egyértelműen látszik, a Kultúrtúrák remek hangulatban zajlottak, miközben a gyerekek számos felfedezést tettek, ismereteket gyűjtöttek. Nagyon sokan olyan helyeket, kiállításokat, nevezetességeket nézhettek meg, amelyekre eddig még soha nem volt lehetőségük vagy alkalmuk. Reméljük, sokáig megmaradnak a kellemes tapasztalatok és benyomások, az élmények.

 

 

 

 

 


 

 

Sajtóközlemény projektzárásról

Sikeresen lezárult az ILMK TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0308 azonosítószámú, az „Ibrányi László Művelődési Központ szerepének erősítése a tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységekben” című pályázata.

A 3 iskolai félév alatt, 3 település (Ibrány, Paszab, Tiszabercel) gyermekei színesebbnél-színesebb programokon, rendezvényeken, vetélkedőkön vehettek részt.

A programok a teljesség igénye nélkül: mesefoglalkozás óvodásoknak, könyvtárhasználói képzés, helytörténeti ismeretek, a múlt emlékei Ibrányban, táncpedagógiai projekt, angol nyelven folyó rendhagyó könyvtári órák, rendhagyó történelem, kézműves klub, kézimunka szakkör, Kazinczy tehetséggondozó program, olvasóklub, filmklub, várostörténeti vetélkedő, rajzverseny, szavalóverseny, meseíróverseny, színházi előadások, színjátszó szakkör, kultúrtúra, rendhagyó író-olvasó találkozó, akikre büszkék vagyunk, hangadó szakkör, rendhagyó múzeumi órák, Rétköz természetföldrajza, stb.

Az egyik legsikeresebb program a kultúrtúra volt, melynek során közel 240 gyermek szerezhetett életre szóló élményeket. A 6 túra során Budapesten a Művészetek Palotájába és a Csodák Palotájába, a Mátyás-templomba, a Budai Várba, a Citadellára, Szentendrén a skanzenbe, Visegrádon a várba, Aggteleken a cseppkőbarlangba, Sárospatakon a Rákóczi-várba, Boldogkőváraljára, Regécre jutottak el a gyerekek, megnézhették a Parlamentben a Seuso-kincseket, illetve szatmári körutat is tettek, felkeresve Kölcsey sírját, Móricz Zsigmond szülőfaluját és a túristvándi vízimalmot. A múlt emlékei Ibrányban című témahét keretében az alsó tagozatos gyerekek egy csoportja Szabolcs, Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel, Paszab, Kemecse, Nagyhalász és Ibrány nevezetességeivel, történelmével ismerkedhettek meg. A helyi gimnázium egykori kiváló tanárával, a 3 verseskötettel is büszkélkedő Szabó Lajos tanár úrral író-olvasó találkozót kívántunk megvalósítani, de a tanár úr időközben bekövetkezett halála miatt már csak rendhagyó író-olvasó találkozóra kerülhetett sor. Ennek során Barna Zoltánné, egykori tanítvány és kolléga mutatta be Szabó tanár úr életét, munkásságát, a versein keresztül.

Hírességek is megfordultak programjainkon. Járt nálunk Feke Pál, Halász Judit, Dr. Berecz János, Hegedűs D. Géza, Gerák Andrea, Sáfár Anikó és az Alma zenekar.

Foglalkozások Ibrány mellett, Paszabon és Tiszabercelen is megvalósultak (Kazinczy tehetséggondozó program, Kézimunka szakkör, Mesefoglalkozás óvodásoknak, Filmklub). 

Vetélkedőket is szerveztünk, melynek díjazottjai értékes könyvjutalomban részesültek. Volt rajzverseny, várostörténeti vetélkedő, meseíró verseny, szavalóverseny, kulturális akadályverseny.

Várostörténeti krónikásaink aktív részt vállaltak az Álomból valóság című kiadvány összeállításában. 

A színjátszó szakkör és a táncpedagógiai projekt résztvevői egyik félévben óvodásoknak, másik félévben iskolásoknak, utolsó félévben szüleiknek mutatták be, mit tanultak a foglalkozások során.

Nagy örömünkre szolgált, hogy jelen projekt keretében az általános iskolás és óvodás korosztály részére – a visszajelzések alapján – érdekes, szórakoztató, színes programokat, interaktív foglalkozásokat biztosíthattunk.
 

 
 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.
Hiba | Ibrány város honlapja

Hiba

Hibaüzenet

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/bootstrap.inc:1376) drupal_send_headers() függvényben (/home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/bootstrap.inc 1235 sor).
  • Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() drupal_page_footer() függvényben (/home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/common.inc 2806 sor).
A webhelyen nem várt hiba történt. Később érdemes újra megpróbálni.