Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls menu_set_active_trail() függvényben (/home/klcsmhu1/public_html/hosts/ibrany.hu/includes/menu.inc 2405 sor).

Tájékoztató a lakossági kommunális szilárdhulladékszállítási díjakkal kapcsolatos eljárási szabályok változásáról

Az önkormányzat a decemberi ülésén 2018. január 1-i hatállyal módosította a  köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről szóló 21/2013.(X.30.) önkormányzati rendeletét. A módosítás elsősorban a lakosság részére határoz meg eljárási szabályokat a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan, illetve a díjfizetés szünetelésére vonatkozóan.

 

Januártól kezdődően az ingatlantulajdonosának/használójának/bérlőjének

• 15 napon belül a Közszolgáltatónak be kell jelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy igénybevételi kötelezettsége megszűnik.

• a Közszolgáltató felhívására a természetes személy köteles személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadni, a személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányt bemutatni, gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét megadni.

• Változás bejelentése esetén az igénybevételi kötelezettség keletkezését vagy megszűnését bizonyító okiratok másolatát a Közszolgáltató részére be kell mutatni. A Közszolgáltató a dokumentumokból nyilvántartásában rögzíti a változás jogcímét, az ingatlan adatait, valamint a változás időpontját.
Lehetőség lesz továbbra is az üresen álló ingatlan esetében a közszolgáltatás szüneteltetésére, ha az ingatlanhasználó a gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlant legalább 90 napig, vagy ennél hosszabb ideig nem használja. Ebben az esetben a következő eljárási szabályok szerint kell eljárni:
• Írásban kell előre bejelenteni a közszolgáltatónak
• a bejelentés megtételére csak a szolgáltató által nyilvántartott ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja jogosult
• a szünetelés tényét a közszolgáltató legfeljebb a bejelentés tárgyévére, vagy ha a bejelentés a tárgyév utolsó 3 hónapjában (október 1-jét követően) történik, akkor a tárgyévre és a következő évre állapítja meg.

• A szüneteltetést az ingatlanhasználónak utólag igazolnia kell. Az igazoláshoz legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig be kell nyújtani a Közszolgáltató részére a vezetékes ivóvíz szolgáltató vagy az áramszolgáltató által kibocsátott, a szüneteltetés időszakára szóló közüzemi igazolás vagy éves elszámoló számla másolatát.  A szüneteltetés ténye akkor igazolt, ha a használaton kívüli ingatlanon éves átlagban a vízfogyasztás a 3 m3 –t, vagy az elektromos áram fogyasztása a 250 kWóra-t nem haladja meg.

• A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. Ha a szüneteltetés feltételei folyamatosan fennállnak, a tárgyévi kérelmet legkésőbb február 15. napjáig kell benyújtani. Ezzel egyidejűleg az  utólagos igazolást is teljesíteni kell.

• A szünetelés bejelentésének valóságtartalmát a Közszolgáltató helyszíni szemle keretében is jogosult ellenőrizni.

• Az igazolás benyújtásának elmulasztása vagy a szünetelés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szünetelés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja.  A megállapított közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles megfizetni.

• A Közszolgáltató a szüneteltetés tényét a bejelentés benyújtását megelőző időszakra nem állapítja meg.

• Amennyiben a szünetelés feltételei fennállnak, de a szünetelést az ingatlanhasználó tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi időpontban jelenti be, az akadályoztatás okának megjelölésével, igazolásával, valamint a közüzemi igazolások benyújtásával kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását. Az utólagos szüneteltetés benyújtására az ingatlanhasználó közeli hozzátartozója vagy örököse is jogosult.  Az utólagos szüneteltetést a Közszolgáltató legfeljebb a bejelentéstől visszafelé számított egy éves időtartamra állapítja meg.

A Közszolgáltató adatai:

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft.
Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz                                          
Tel.:+3642/594-523;594-500                                                   
Fax.:+3642/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu

Bakosiné Márton Mária
jegyző

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.