Rendkívüli közlemény!

Tisztelt ibrányi lakosok! A mai napon Trencsényi Imre polgármester összehívta a képviselő-testület tagjait, hogy a kialakult járványveszélyre tekintettel egyeztessenek az ezzel kapcsolatos feladatokról. A megbeszélés során az alábbi döntések születtek.

 

Magyarország Kormánya a korona vírussal kapcsolatos fertőzésre tekintettel rendkívüli veszélyhelyzetet rendelt el. Az országos, központi intézkedésekkel kapcsolatos aktuális információk érdekében, kérem kísérjék fokozott figyelemmel a közmédia híradásait. A Kormány által létesített ingyenes zöldszámon (06 80 277 455 és 06 80 277 457) tájékoztatás kérhető, illetve a https://koronavirus.gov.hu honlapon további részletes információk találhatóak.

A Kormány 2020. március 16-tól az általános és középiskolákban oktatási intézményben intézményen kívüli oktatást rendelt el. A tanulók a tantermen kívüli tanrend idején kerüljék a csoportos találkozásokat, tartózkodjanak otthon, s ne a település közterületein!

A 45/2020 (III.14.) Kormányrendelet 2.§-a felhatalmazza a települési önkormányzat polgármesterét, hogy a bölcsődei és óvodai ellátást végző intézmények esetén rendkívüli szünetet rendeljen el. Ezen döntésről tájékoztatni kell soron kívül az emberi erőforrások miniszterét.

Az önkormányzat fenntartásában lévő Ibrány Városi Óvoda intézmény a továbbiakban is nyitva áll a gyermekek előtt, azonban ezúton is felhívom a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek otthoni elhelyezését meg tudják oldani, vagy ha a család valamelyik tagja külföldről érkezett haza az utóbbi napokban, úgy ne látogassák az intézményt. A gyermekek intézményi fogadásában történő változásokról az intézmény vezetője részletes tájékoztatást adott ki, ami az intézmény honlapján olvasható.

Az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum intézmény március 16-tól a Sportcentrumot és a Könyvtárat zárva tartja a látogatók előtt. A könyvtár esetében a zárva tartásra tekintettel a kölcsönzési idő a zárva tartás idejével meghosszabbodik mindenféle hátrányos következmény nélkül.

A művelődési központban üzemelő EON ügyfélszolgálatot, ügyvédeket és a falugazdászi hálózatot nem érinti a zárva tartás. Saját döntésük alapján folytatják a munkájukat. Az intézményben az előre meghirdetett közművelődési események (rendezvények, előadások, csoportos foglalkozások) elmaradnak – ezen döntés visszavonásáig nem kerülnek megrendezésre.

A Tölgyes utcán (volt Károlyi M. út) található Városi Sportcsarnok is zárva tart március 16-ától, minden foglalkozás szünetel ettől a naptól kezdődően.

Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat továbbra is biztosítja, tekintet nélkül a gyermekintézmények, iskolák bezárására. Azon a gyermekek számára is biztosítjuk továbbra is az étkezést, akik az iskolák bezárása miatt otthonukban tartózkodnak, illetve azon óvodás gyermekek számára is, akik a szüleik döntése alapján nem vesznek részt az óvodai nevelésben.

Az intézményben lévő gyermekek számára változatlanul a megszokott módon, az intézményben lesz biztosítva az étkezés, míg az otthon tartózkodó gyermekek számára biztosítjuk ételhordóban az ebéd elvitelét. Az ételhordót a gyermek, vagy szülője (gyermek nevének feltüntetésével) munkanapokon 12.00 – 14.00 óra között adhatja le az Ady utcán a konyha bejáratánál. A konyha épületébe bemenni tilos, az ételest a konyha dolgozói átveszik. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az ételt a konyha csak megfelelően tisztán tartott ételhordóba fogja biztosítani! Kérjük, hogy étkezési igényeiket hétfőn délelőtt 09.00 óráig telefonon jelentsék be a Polgármesteri Hivatalban a 42 527-017 telefonszámon (a gyermek adataival név, TAJ szám, lakcím)

A felnőtt dolgozó étkezés továbbra is a megszokott módon lesz biztosítva, a Művelődési Központ portáján, illetve az iskola konyháján, azzal az eltéréssel, hogy a konyhába a konyha dolgozóin kívül másnak tilos a bemenet.

A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás korlátozott feltételek között lesz biztosítva március 16-ától. Kérjük az ügyfeleket, hogy elsősorban az elektronikus ügyintézés lehetőségével éljenek, illetve telefonon (42 527 017) vagy e-mailben (hivatal@ibrany.hu) kérjenek segítséget. Amennyiben elkerülhetetlen a személyes megjelenés (nyomtatvány igénylése, nyomtatvány leadása, anyakönyvi ügyintézés) úgy a Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terem felőli (park felőli) hátsó bejáratánál lesz arra lehetőség, ügyfélfogadási ablakban.

A Gyermekjóléti-és családsegítő Szolgálat intézményében a személyes ügyfélkapcsolatra csak nagyon kivételes esetben lesz lehetőség. Kérjük, hogy problémáikkal elsősorban telefonon (42 200-381) (06-30/589-1631) keressék meg az intézmény dolgozóit, vagy e-mailben (csskibrany@freemail.hu). Tekintettel a járványveszély minimalizálására, az intézményben egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat, erre tekintettel szíveskedjenek a személyes megjelenést lehetőség szerint elkerülni.

Kérjük a lakosságot, hogy együtt igyekezzünk városunk idős lakosságát a fertőzéstől megóvni. Ennek érdekében lehetőség szerint segítsük őket abban, hogy otthonaikat ne kelljen elhagyniuk bevásárlás, gyógyszerkiváltás céljából. Ennek érdekében kérjük a családokat, hogy az idős szülők, nagyszülők, dédszülők számára nyújtsanak segítséget! Amennyiben valakinek nincs a településen olyan rokona, ismerőse, aki segíteni tud ebben, úgy a Családsegítő Szolgálatot szíveskedjenek erről értesíteni, aki megszervezi a segítségnyújtást ((42 200-381).

A fertőzés terjedésének megakadályozását szem előtt tartva arra kérjük a temetésen részt vevőket, hogy a ravatalozó épületben (zárt térben) az elkövetkezendő időszakban lehetőség szerint virrasztást mellőzzék. Temetés alkalmával a ravatalozó épületében csak a szűk család tartózkodjon, a többi gyászoló a külső térben vegyen részt a szertartáson, s kerüljék a szokásos részvétnyilvánítási formákat (ölelés, kézfogás, puszi).

A házasságkötések alkalmával a polgári szertartásokon, a házasságkötő teremben maximum 15 fő vehet ezt követően részt! Kérjük, hogy saját maguk és hozzátartozóik egészsége érdekében ezt szíveskedjenek betartani!

Felhívjuk az ibrányi lakosság figyelmét jelen helyzet felelősségteljes, tudatos és higgadt kezelésére!
Fokozottan figyeljenek oda a személyi higiéné, a gyakori kézmosás fontosságára, a személyes érintkezések elkerülésére, különös tekintettel az érintkezésre a lázas betegekkel, valamint olyan személyekkel akik fertőzött területekről érkeztek haza.

A rendkívüli intézkedésekre tekintettel lehetőség van a rendszeres gyógyszereik E-receptre történő felíratására – elkerülendő a személyes orvos-beteg találkozást – és ezen recepteket más személy is kiválthatja a gyógyszertárakban a saját személyazonosságának igazolásával és a beteg TAJ számának felmutatásával.

Fontos, hogy tünetek jelentkezése esetén ne személyesen keressék fel háziorvosukat, hanem telefonon jelentkezzenek be orvosuknál.

A háziorvosok elérhetősége:

Dr. Szegedi Tibor: 42/ 201-001
Dr. Bugarin-Horváth András: 06 20/460-59-51
Dr Orosz Eleonóra 42/333-429
Dr. Sinka Zsuzsanna: 42/ 200 115
Dr. Puskás Zsuzsanna: 42/ 220-525
Központi orvosi Ügyelet: 42 200-118

Kérek minden ibrányi lakost, hogy megértéssel fogadja a fenti korlátozó intézkedéseket, s az abban foglaltaknak maradéktalanul tegyen eleget.

Trencsényi Imre
polgármester

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.