Hőseinkre emlékezve

A Himnusz felcsendülését követően szavalattal köszöntöttek Ibrány Város Önkormányzata nevében minden emlékezőt a Bem utcai sírkert II. világháborús emlékművénél, a 79 eszetndővel ezelőtti tragikus doni áttörés évfordulóján.

 

1943. január 12-én a szovjet Vörös Hadsereg elsöprő támadást indított a Don-kanyarban. A magyar csapatok a szovjet túlerővel szemben nem tudták állásaikat megtartani, az arcvonal több helyen átszakadt, mígnem a vezérkar a teljes visszavonulás mellett döntött. A hadművelet során rövid idő alatt, szinte teljesen megsemmisült a keleti frontra vezényelt, sok ibrányi bakát a soraiban tudó 2. magyar hadsereg. A katonák és munkaszolgálatosok közül sokan a harcokban estek el és sokan megfagytak a -30-35 fokos hidegben visszavonulás közben. A hadifogságba esettek közül csak nagyon kevesen térhettek vissza családjukhoz.

Dr. Vinnai Győző, térségünk egyéni országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, a múlt rendszerben nem lehetett emlékezni erre a tragédiára, az odamaradtak helytállása viszont örök példa kell legyen az utókornak.

Jánvári György és Puskás Gábor előadásában egy dal is tisztelgett a majd 8 évtizeddel ezelőtt odamaradt honfitársaink emlékének, majd Vass László református nagytiszteletű úr tartott emlékező Istentiszteletet.

A megemlékezés végén a Honvédsuli Egyesület tagjainak közreműködésével a jelenlevő önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények képviselői koszorút helyeztek el a II. világháborúban odamaradt ibrányiak emlékművére, majd a jelenlévők mécsesgyújtással és csendes főhajtással rótták le tiszteletüket a doni katasztrófa áldozatai előtt.

Képek:

http://ibrany.hu/kepgaleria/h%C5%91seinkre-eml%C3%A9kezve-0