Adófizetési kötelezettség!

Tisztelt Adózók! Az elmúlt napokban kézbesítésre került minden adózó részére a nyilvántartott helyi adóját (kommunális adó, iparűzési adó) és a 2020. december 31. napjáig fennálló - s még meg nem fizetett - gépjármű adóját, valamint esetleges késedelmi kamat összegét tartalmazó jelenlegi aktuális adóegyenlege. (A 2021.01.01. napjától esedékes gépjármű adó a NAV-hoz tartozik.)

 

Kérjük, hogy a kellemetlenségek elkerülése végett, mindenki határidőben – szeptember 15-ig - tegyen eleget fizetési kötelezettségének, mivel a befizetési határnap elmulasztása esetén a helyi adóhatóság köteles a késedelmi pótlékot is felszámolni, aminek összege naptári naponként a jegybanki alapkamat 200%-a.

Az adóhatóság továbbra is élni fog az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-ában biztosított adóhátralékosok listájának helyben történő közzétételének lehetőségével olyképpen, hogy megjelölve az évet, azoknak az adótartozóknak a neve kerül fel a Város hivatalos honlapjára, akik a fizetési határidő lejártát követő 90 napot meghaladóan, a jogszabályban meghatározott összegű adóval tartoznak. A város honlapján (www.ibrany.hu) a hátralékosok névsora megtekinthető.

A vállalkozók, és magánszemélyek a Nemzeti Adó és Vámhivataltól (NAV) nemleges adóigazolást, csak abban az esetben kaphatnak, ha az önkormányzati adóhatóságnál sincs adó és köztartozásuk.

Nem adó, de adók módjára behajtható köztartozás a mezőőri járulék, amit az Ibrány közigazgatási területén mezőgazdasági célú földterületet használóknak kell megfizetni. A mezőőri járulékot két egyenlő részletben minden év május 31-ig, ill. október 31-ig kell megfizetni. A föld használatában, tulajdonban bekövetkezett változásokat be kell jelenteni az adóhatóságnál.

Egyéb tudnivalók, (önkormányzati rendelet, ügymenet leírás, nyomtatványok) a város internetes honlapján (www.ibrany.hu) találhatók. Probléma, kérdés esetén forduljanak bizalommal az önkormányzati adóhatósághoz  a 42/527-017 /111 mellék  telefonszámon.

Bakosiné Márton Mária
jegyző