Testületi beszámoló

Tisztelt Ibrányiak! 2020. január 27-én, 14 órától Ibrány Város Képviselő-testülete nyílt ülést tartott. Az ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a testület.

 

 

 

1. A Lugosikert Mezőgazdasági Kft. megkereste az Önkormányzatot földbérleti, befektetési szándékkal. Mintegy 1,7 ha fólia-sátor telepítését, illetve az ahhoz tartozó ingatlanfejlesztést szeretnének megvalósítani Ibrányban, s ehhez keresnek bérelhető területet. A testület meghívta a cég képviselőjét, hogy a terveiket részletesebben bemutathassa, a beruházás megvalósításával, a megkötésre kerülő bérleti szerződés részleteivel kapcsolatos egyeztetés megtörténhessen, illetve az önkormányzati képviselők kérdéseire a válaszokat közvetlenül megadhassa. A cég képviselője elmondta, hogy a beruházás mintegy 10-12 munkahelyet teremtene, a termelést bio-módszerekkel fogják megvalósítani. A Képviselő-testület az elhangzottak alapján a bérleti szerződés megkötése mellett döntött.

2. A képviselő-testület megtárgyalta az Ibrányi Református Egyházközség támogatási kérelmét. Vass László lelkipásztor úr levélben tájékoztatta a KT-et arról, hogy a következő tanévre már közel 40 gyermek szülője jelezte a református iskola leendő 1. osztályába beiratkozási szándékát. Alkalom kínálkozik most arra, hogy 2020 szeptemberében ne csak egy, hanem kettő első osztályt indítson az Ibrányi Református Általános Iskola és Óvoda. Ezáltal nemcsak a jelenleg az Árpád úti óvoda nagycsoportosai, hanem más óvodába járó, s iskolába induló gyermekek számára is biztosítva lenne az egyházi iskolában tanulás lehetősége. Ez a korcsoport az egyik legnagyobb létszámú,- sem előző évben, sem ezt követően nem lesz ennyi gyermek.  A református iskolának helyet adó kastélyban sajnos már csak egy üres tanterem van. Megoldást jelenthetne az Ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium és Kollégium egyházi fenntartásba történő átvétele, ahol az intézményben tanuló diákok száma miatt jelenleg kihasználatlan, üres tantermek állnak rendelkezésre. Az intézmény átvétele utáni egyházi működtetés előzetesen kalkulált költségvetésének kiadási oldala azonban jelentősen meghaladja a várható bevételit, a 2020-2021. tanév során mintegy 45 M Ft-tal. A hiányzó 45 M Ft önkormányzati támogatásként való biztosítására kérte fel a lelkipásztor úr a Képviselő-testületet. A testület a támogatás rendelkezésre bocsátása mellett döntött. 15 M Ft-ot 2020. október 31-ig 2 részletben, illetve 2021. augusztus 31-ig maximum 30 M Ft támogatást nyújt szükség szerint. A támogatás felhasználásáról az egyház elszámol, a fel nem használt összeget visszautalja az Önkormányzat részére, illetve azt nem veszi igénybe, ha nem szükséges.

3. A MEDI-AMB Nonprofit Kft. által fenntartott járóbeteg szakellátó egyszeri többlet-finanszírozáshoz jutott 2019. év végén. Nevezetesen az év során a lakosság részére adott (az állam által nem finanszírozott) többletteljesítmény alapján a Kormány 17 M Ft támogatásban részesítette „járóbeteg–szakellátás” jogcímen.a céget. A Kft. a pénzt eszközbeszerzésre kívánja fordítani. Az eszközbeszerzéshez kérte és kapta meg Kovács Krisztina ügyvezető a testület, mint alapító jóváhagyását.

4. A GAMESZ intézményvezetője beszámolt a temető üzemeltetése során 2019. évben végzett tevékenységükről. A temető üzemeltetése során a rendszeres és az eseti munkák elvégzésre kerültek, a munka eredményeként a temető kulturáltabb, rendezettebb lett.

5. A Képviselő-testület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szakmai javaslataira figyelemmel módosította Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletét.

6. A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. tv. alapján ismételten felülvizsgálatra került a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás, aminek módosítását nem tartotta indokoltnak a képviselő-testület, hiszen azt a választásokat követően már egy alkalommal felül kellett vizsgálni, s az azóta eltelt időszakban nem történt olyan változás, ami az ismételt módosítást indokolta volna.

7. A Szép Környezet Díj új megjelenési formájára pályázatot írt ki a képviselő-testület. Ahhoz, hogy 2020 augusztusára, amikor is a díjak átadásra kerülnek majd, készen legyenek az új táblák, szükséges ez év elején dönteni annak új megjelenési formájáról. Az új arculattal kapcsolatos pályázatra márciusban beérkező pályamunkák közül a kiválasztottnak megfelelő kerül majd elkészítésre és átadásra augusztusban.

8. Kovács Ferenc vállalkozásfejlesztési és gazdaságélénkítési tanácsnok és Tábori Tibor településüzemeltetési és közbiztonsági tanácsnok megtartotta a beszámolóját a 2019. évben (az októberi önkormányzati választás után) végzett munkájáról.  A beszámolókat a testület elfogadta.

9. A testület döntött a GAMESZ részére használt ételszállító autó vásárlásának engedélyezéséről 1,5 M Ft + ÁFA értékben, tekintettel a jelenlegi autó műszaki állapotára.

10. A Képviselő-testület döntött az önkormányzat tulajdonát képező ibrányi 0282/7 hrsz-ú, Ibrány, Nagyerdő 40. sz. alatti lakás értékesítéséről. A független ingatlanbecslővel felértékelteti az ingatlant, amit aztán ezen az áron fog értékesíteni a kérelmezőnek.

11. Az Ibrány, Nagyhalászi u. 8. sz. alatti 2107/2 és a Nagyhalászi u. 10. sz. alatti 2107/1 hrsz-ú ingatlanokat megvásárlásra ajánlotta fel a tulajdonosa az önkormányzatnak. A képviselő-testület még a decemberi ülésén a vásárlás mellett döntött, a viszont ajánlatában az adott területen szokásos forgalmi árat, azaz bruttó 1.000 Ft /négyzetméter egységárat ajánlott. Az eladó 1100 Ft/m2 árat szeretne legalább kapni az ingatlanért. Mivel a 2020. évi költségvetés még nem került elfogadásra, ezért a testület úgy döntött, hogy annak pontos számai ismeretében dönt az ajánlat elfogadásáról- hiszen rövid időn belül konkrét szükség ezen ingatlanokra nem merült fel.

12. A Nimród’ 96 Vadásztársaság az önkormányzat tulajdonát képező ibrányi a 0142/1 hrsz-ú ingatlan vásárlása iránti, valamint a 036/26 hrsz-ú ingatlanból megosztás után, a kivett művelési ágú (vadászház alatti) területrész megvásárlására és használatára vonatkozó kérelmet nyújtott be az Önkormányzatunkhoz. A testület támogatja a kérelmüket, független ingatlanforgalmi szakértővel felértékelteti az ingatlanokat, amiket aztán ezen az áron fog értékesíteni a kérelmezőnek.

13. A testület. 2020. február 10. (hétfő) 17 órára tűzte ki a közmeghallgatást.

14. A VP6-19.2.1-56-3-17 kódszámú Közösségépítő és hagyományőrzésre épülő rendezvények támogatása című LEADER-felhívásra "Térségi értékek fesztiválja Ibrányban" című pályázat benyújtásáról határozott a Képviselő-testület.

15. Az egyebek napirend keretében a testület együttműködési megállapodás megkötéséről döntött a kóbor ebek összegyűjtésére Egyek Önkormányzatával.

Ibrány, 2020. február 06.

Tábori Tibor
tanácsnok

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.