Pályázat

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ibrány Város Képviselő-testülete Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (GAMESZ) intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltésére.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a GAMESZ tevékenységének /utak, járdák, hidak, zöldterületek gondozása, kommunális, lakásgazdálkodási, vízügyi és egyéb városüzemeltetési feladatok/ közfoglalkoztatás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye, 4484. Ibrány, Liliom utca 2.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás az ágazatra jellemző főtevékenységi kör szerint.

Pályázat elnyerésének feltételei:

• magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

• a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább  1-3 év – vezetői gyakorlat.

• A vezetői beosztás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól

Bérezés:

Az illetmény és a vezetői pótlék megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Álláshely elfoglalásának ideje:

Az álláshelyet az elbírálást követően 2019. november 1. napjától lehet tölteni (a vezető megbízás 5 évre szól).

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű építész-, építő-, településmérnöki végzettség, vagy egyéb műszaki vagy gazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség,

• büntetlen előélet,

Helyismeret és pályázat készítésben való jártasság, tapasztalat előnyt jelent.

A pályázat benyújtási határideje:
 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu ) történő megjelenéstől (2019. augusztus 1.) 2019. szeptember 16. napjáig.

A pályázat elbírálásának határideje:
 
A pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

• végzettséget tanúsító hiteles oklevél másolat(ok)
• szakmai önéletrajz
• vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek
• pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Ibrány város polgármesterének címezve (Trencsényi Imre polgármester, 4484. Ibrány, Árpád utca 5-7.) kell benyújtani, papír alapon 1 db eredeti példányban. Kérjük a borítékon feltüntetni a következő megnevezést: „Pályázat IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE intézményvezetői álláshelyének betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás Trencsényi Imre polgármestertől kérhető a 42/ 527-019 -es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát, valamint a pályázat visszavonásának a jogát a pályázat kiírója fenntartja.

 

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.