Képviselő-testületi meghívó

Ibrány város polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselő-testület ülését 2018. február 05. 14 órára összehívja. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – tárgyaló terem.

 

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

2. Beszámoló a temető üzemeltetés során 2017. évben végzett tevékenységről, tapasztalatokról.

Előadó: Kovács Andor GAMESZ megbízott intézményvezetője

3. A Díszpolgári Cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer, valamint a Város Kiváló Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője valamint Ibrány Kiváló Tanulója kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 (III.17.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

4. A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2017 (I.27.)  önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Bakosiné Márton Mária jegyző

5. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

6. Szavazatszámláló bizottságok megválasztása.

Előadó: Bakosiné Márton Mária HVI vezető

7. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

8. Ibrány Város Képviselő-testülete Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati intézmény/költségvetési szerv élére intézményvezető megbízása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

9. Ibrányi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítása.

Előadó:Bakosiné Márton Mária jegyző

10. Ibrány város önkormányzatának illetékességi területén működő általános iskola felvételi körzetének, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézménynek a működési körzete tervezet véleményezése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

11. Az önkormányzati tulajdonú lejárt határidejű szociális bérlakások lakásbérletének meghosszabbítása és szociális lakáscsere jóváhagyása.

Előadó: Haluska András Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

12. Az önkormányzat tulajdonát képező Bercsényi utca végén található ibrányi 1121/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester:

13. A Gere Lászlóné és gyermekei tulajdonát képező Ibrány, Dobó István u. 15. sz. alatti 1695/2 hrsz-ú ingatlan felajánlása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

14. Ebrendészeti telep területének bővítése érdekében a Tar család tulajdonát képező 04/42 hrsz-ú ingatlanban tulajdonrész ajándékozás útján történő megszerzése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

15. Az önkormányzat tulajdonát képező Ibrány, Lehel u. 18. sz. alatt található varroda bérleti díj hátralékának rendezése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

16. Az önkormányzat tulajdonát képező Ibrány, Lehel u. 18. sz. alatt található Saksa 2013 Kft. által bérelt volt bababolt bérleti díj hátralékának rendezése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

17. Állásfoglalás kötelező betelepítéssel, migrációval kapcsolatban.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

18. Ibrány Városi Óvoda átszervezésében telephely fenntartói jogának egyházi fenntartásba adása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

19. A 275/2017.(XII.18.)KT. számú, Döntés a 2018. évben Ibrány Város Önkormányzata által a Belügyminisztérium részéről meghirdetett járási startmunka program keretében tervezett projektekről című Képviselő-testületi határozat módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

20. ASP szerződés megkötésének a jóváhagyása.

a) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01219 azonosítószámon nyilvántartott projektben foglalt Eszközbeszerzést és Szakmai tevékenységek ellátását végző szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának utólagos jóváhagyása:
 
b) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01219 azonosítószámon nyilvántartott projektben foglalt Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását, migrációját végző szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó eljárásban beérkezett ajánlatok értékelésének utólagos jóváhagyása.

21. Hosszú közfoglalkoztatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásának elhatározása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

22. A 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

23. A TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00003 azonosítószámú „Leromlott városi területek rehabilitációja Ibrányban” című pályázathoz kapcsolódó tervezési, rehabilitációs szakmérnök és műszaki ellenőri feladatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás során benyújtott árajánlatok értékelése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

Egyebek

Ibrány, 2018. január 31.

Berencsi Béla
polgármester

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.