Új támogatási formák Ibrányban!

Ibrány Város Képviselő-testülete 2019. július 08-i ülésén tárgyalta a települési támogatásokról és szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítását. A rendelet jelenlegi módosítása jelentősen bővíti a helyi szociális ellátások körét.

 

A szociális ellátások ezen bővítésére a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló törvény változása nyújtott lehetőséget. A képviselő-testület az ibrányi  családok érdekében – a törvény által meghatározott kereteken belül – maximális mértékben élt a pozitív irányba történő elmozdulás lehetőségével, s költségvetése terhére az alábbi új támogatási formákat vezeti be:

Gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatása

A város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező, s a településen életvitelszerűen élő óvodás gyermekek, általános iskolás és középiskolás diákok törvényes képviselői, illetve a felsőfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek (utoljára abban az évben, amelyben a 25. életévüket betöltik) évente egy alkalommal – a tanév kezdéssel felmerülő kiadások enyhítése érdekében - önkormányzati támogatásban részesülnek.

A támogatás kifizetésének ideje – lehetőség szerint – az aktuális év augusztus-szeptember hónapjaiban történik.

A támogatásra jogosultak azok az óvodások és tanulók, akik:

a) állandó, bejelentett ibrányi lakcímmel rendelkeznek és életvitelszerűen Ibrányban élnek (ennek igazolása a lakcímkártya)

b) az alapfokú és középfokú oktatási intézményben tanuló diákok esetében az előző tanévben 10 órát nem haladta meg az igazolatlan tanórák száma, (ennek igazolására vagy az év végi bizonyítvány másolata - ami tartalmazza az igazolatlan órák számát is, - vagy külön az adott oktatási intézmény által erre vonatkozóan kiadott igazolás szolgál)

c) 16. életévét betöltött tanulóknak és egyetemi hallgatóknak iskolalátogatási, tanulói jogviszony igazolást kell még egyidejűleg becsatolniuk a tanulói, hallgatói jogviszonyukról a 2019-2020. tanév vonatkozásában.
 
A támogatás összege:

a) óvodások esetében 10.000 Ft/fő
b) általános iskolások esetében 15.000 Ft/fő
c) középiskolások esetében 20.000 Ft/fő
d) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében 30.000 Ft/fő

A támogatás igénylése a képviselő-testület által rendszeresített formanyomtatványon történik,- ami a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a város nevelési, oktatási intézményeiben személyesen beszerezhető, vagy letölthető a város internetes honlapjáról (www.ibrany.hu).

http://www.ibrany.hu/onkormanyzat/let%C3%B6lthet%C5%91-mell%C3%A9kletek

A támogatásról, az igénylés részleteiről további tájékoztatást adnak a polgármesteri hivatal és a helyi köznevelési, közoktatási  intézmények vezetői.

 

Fiatalok lakhatási feltételei megteremtéséhez kapcsolódó lakásépítési, lakásvásárlási támogatása

A város közigazgatási területén lakóingatlant építő, illetve használt lakóingatlant vásárló, s az építés illetve vásárlás után Ibrányban letelepülő fiatalok vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.

A támogatás összege építés esetén 500.000 Ft (ötszázezer forint), vásárlás esetén 250.000 Ft (kettőszázötvenezer forint) összegű.

Támogathatók azok a kérelmezők, akik:

a) a támogatást legfeljebb 90 négyzetméter hasznos alapterületű lakás, illetve legfeljebb 180 négyzetméter hasznos alapterületű családi ház építésére, vagy vásárlására kívánják felhasználni,

b) vállalják azt, hogy a támogatással szerzett ingatlanba való beköltözés után legalább 5 évig Ibrány városban, a támogatott ingatlanban élnek,

c) a kérelmezők családjában (az 1993. évi III. törvény szerinti család fogalom) az 1főre jutó nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, de nem éri el az öregségi nyugdíjminimum tízszeres összegét,

d) a kérelmező és családtagjai tulajdonában a támogatással érintett ingatlanon kívül legfeljebb olyan lakáscélú ingatlan 50%-os tulajdoni hányada lehet, amelyet a tulajdonközösség megszüntetése, vagy öröklés útján szereztek, és azt a túlélő szülő/nagyszülő haszonélvezeti joga terheli, és az annak a lakhatását szolgálja,

e) a kérelmező házaspár, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő pár legalább egyik tagja, illetve az egyedülálló, 40. életévét még be nem töltött személy (ideértve az élettársi kapcsolatban vagyonközösség nélkül élőket is) legalább egy évet meghaladó folyamatos biztosítási jogviszonyt igazol (OEP-igazolás),

f) a kérelmezők hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek,
 
g) a kérelmezők köztartozásmentes adózók (NAV és önkormányzati adóhatósági-igazolás),

h) a Rendeletben felsorolt nyilatkozatokat megteszik és igazolásokat benyújtják.

A támogatás kifizetése bankszámlára való utalással történik, melynek előfeltétele, hogy az önkormányzat részére az adott ingatlan vonatkozásában sikeres jelzálogjog bejegyzés történjen meg.

A támogatás iránti kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon (ami a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán beszerezhető, vagy letölthető a város internetes honlapjáról) nyújtható be az Ibrányi Polgármesteri Hivatalnál, a csatolt igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek.

http://www.ibrany.hu/onkormanyzat/let%C3%B6lthet%C5%91-mell%C3%A9kletek

A kérelmeket a képviselő-testület bírálja el.

A lakásépítési, lakásvásárlási támogatás azokra a lakóingatlanokra tekintettel igényelhető, amelyek 2018. december 31. után kapták meg a lakhatási engedélyt, vagy az adásvétellel kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási átvezetésük 2018. december 31. napja után történt.

Trencsényi Imre
polgármester

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.